apad 13-03-23: vijftien uur

15.39 uur

*

13 maart 2023

Hattem

Hanzestad Hattem
(Provincie: Gelderland.)
(Landstreek: Veluwe.)
Fotonr.: 190405 15h39.

Achterstraat 46-48.
Voermanmuseum.
Het café in het museum.


Menu – 13/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 190719 15h39.

Tollenaersingel.
Nissan Figaro.
(Bouwjaar: 1991.)


Menu – 13/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 12-03-23: veertien uur

14.39 uur

*

12 maart 2023

Tangermünde

Hansestadt Tangermünde
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200904 14h39.

Kirchstraße 23.
(Bouwjaar: 1619.)


De balk die over de gehele breedte van de gevel loopt en die de begane grond scheidt van de eerste etage bevat de volgende tekst in het Latijn.

Anno Petri Falckeni ac Catarinae Matthiasen habitationes hoc in loco exustae sunt pridie exaltationis crucis qui erat XIII dies Septembris.

In het jaar dat de woningen van Peter Falcken en Catherine Matthiasen op deze plek in brand werden gestoken op de dag voor de Verhoging van het kruis, dat was 13 september.
Vertaling uit het Latijn, gegenereerd door Google Translate.

Deze tekst heeft betrekking op de grote stadsbrand van 13 september 1617.

De verhoging of verheffing van het (heilig) kruis is een katholieke feestdag die elk jaar op 14 september valt.


Menu – 12/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Wernigerode

Wernigerode
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
(Landstreek: Harz.)
Fotonr.: 200907 14h39.

Schäferstraße.


Menu – 12/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 11-03-23: veertien uur

14.39 uur

*

11 maart 2023

Wismar

Hansestadt Wismar
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180919 14h39.

Mühlenstraße.
Reclamezuil voor het wasmiddel Persil.
(Bouwjaar: .)


Achtergrondinformatie.

Wat interessant is aan deze re­cla­me­zuil is dat in de voet van de zuil staat: für al­le Wä­sche (voor al­le was), waar­bij de 3e let­ter van links in het woord Wä­sche de ou­der­wet­se schrijf­wij­ze is van de ‘s’, maar dat het let­ter­ty­pe mo­dern is. Vroe­ger kwam de­ze let­ter al­leen voor in het let­ter­type Frak­tur, wat ook het schrift was van al­le be­lang­rij­ke Duit­se pu­bli­ca­ties en kran­ten, tot­dat het door Hit­ler in 1941 ver­bo­den werd.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 oktober 2018.


Menu – 11/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 14h39.

Platz der Republik (Hamburg / Altona).
Een detail van de Stuhlmannbrunnen.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 11/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 10-03-23: dertien uur

13.39 uur

*

10 maart 2023

Wernigerode

Wernigerode
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
(Landstreek: Harz.)
Fotonr.: 200907 13h39.

Lindenallee.
Stadscentrum.


Menu – 10/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Maagdenburg

Hansestadt Magdeburg
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200908 13h39.

Beelden van De vijf dwaze maagden in de Magdeburger Dom.


(Voor de verklaring, zie de bijbel, de gelijkenis van De wijze en de dwaze maagden – Mattheus 25: 1 – 13.)


Menu – 10/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 09-03-23: dertien uur

13.39 uur

*

9 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180805 13h39.

Karl-Liebknecht-Straße.
St.-Marien-Kirche.
(Bouwperiode: vanaf 1292 tot 1970, verschillende keren ingrijpend gerestaureerd en na recente oorlogsschade weer opgebouwd.)


Menu – 09/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Halberstadt

Hansestadt Halberstadt
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200905 13h39.

Domplatz.
Dom St. Stephanus und St. Sixtus.
(Bouwperiode: vanaf 13e tot in de 15e eeuw, verschillende keren ingrijpend gerestaureerd en na recente oorlogsschade weer opgebouwd, tot in 2010.)


Menu – 09/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 08-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

8 maart 2023

Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 12h39.

Kölner Dom.
Kerk / Kathedraal.
(Bouwperiode: 1248 – 1880.)


Deze kathedraal werd in 1996 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst geplaatst, met nr. 292.


Menu – 08/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 12h39.

Kehrwiedersteg (brug bij de Binnenhafen in stadsdeel HafenCity).
Deze brug overspant de Kehrwiederfleet.


Menu – 08/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 07-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

7 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180807 12h39.

Deutsches Technikmuseum Berlin.
Elektromagnetische Computer, een replica van de originele machine uit 1941.


Z3 – Der erste elektromagnetische Computer
Nachbau der Z3 im Deutschen Technikmuseum.
Leihgabe von Prof. Horst Zuse, Berlin

Die Z1 mit ihren mecha­ni­schen Schal­tun­gen war nicht sehr ver­läss­lich, da sich die hand­ge­säg­te Bleche beim Rech­nen oft ver­klemm­ten. Des­halb such­te Kon­rad Zuse nach einer Al­ter­na­ti­ve und tausch­te die me­cha­ni­schen ge­gen elek­tri­sche Bau­tei­le aus.

1941 war der erste voll funk­tions­fä­hi­ge Com­pu­ter ein­satz­be­reit – die Z3. Al­le Schal­tun­gen der Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche Re­lais, 600 Stück im Rechen­werk und et­wa 1800 im Spei­cher­werk. Ein Re­lais ent­sprach einem Bit: Es konn­te den bi­nä­ren Wert Null oder Eins an­neh­men, je nach­dem, ob es aus- oder ein­ge­schal­tet war. Auf­bau und Funk­tions­wei­se der Z3 gli­chen der Z1, aber der neue Com­pu­ter war schnel­ler und ver­läss­li­cher.

Konrad Zuse baute die Orginal­ma­schi­ne wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs und be­kam da­für einen Zu­schuss von der Deut­schen Ver­suchs­an­stalt für Luft­fahrt. Das In­sti­tut war be­son­ders an Be­rech­nun­gen zur Aero­dy­na­mik in­te­res­siert. 1943/44 wur­de die Z3 bei Bom­ben­an­grif­fen auf Ber­lin zer­stört. Aus­ge­stellt ist hier ein Nach­bau, den Kon­rad Zu­ses äl­tes­ter Sohn Horst Zu­se im Jahr 2010 an­ge­fer­tigt hat.


Z3 – De eerste elektromagnetische computer
Replica van de Z3 in het Duitse Technologiemuseum.
Bruikleen van prof. Horst Zuse, Berlijn

De Z1 was met zijn me­cha­ni­sche scha­ke­lin­gen niet erg be­trouw­baar, aan­ge­zien het met de hand ge­zaag­de plaat­werk vaak vast­liep bij het re­ke­nen. Kon­rad Zuse zocht daar­om naar een al­ter­na­tief en ver­ruil­de de me­cha­ni­sche voor elek­tri­sche com­po­nen­ten.

In 1941 was de eerste vol­le­dig func­tio­ne­le com­pu­ter ope­ra­tio­neel – de Z3. Al­le cir­cuits van de Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche re­lais, 600 stuks in de re­ken­een­heid en on­ge­veer 1800 in de op­slag­een­heid. Een re­lais kwam over­een met een bit: het kon de bi­nai­re waar­de nul of één aan­ne­men, af­han­ke­lijk van of het aan of uit was. De Z3 was ge­bouwd en werk­te op de­zelf­de ma­nier als de Z1, maar de nieu­we com­pu­ter was snel­ler en be­trouw­baar­der.

Konrad Zuse bouwde de ori­gi­ne­le ma­chi­ne tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log en ont­ving een sub­si­die van het Duit­se On­der­zoeks­in­sti­tuut voor Lucht­vaart. Het in­sti­tuut was voor­al geïn­te­res­seerd in aero­dy­na­mi­sche be­re­ke­nin­gen. In 1943/44 werd de Z3 ver­nie­tigd tij­dens bom­bar­de­men­ten op Ber­lijn. Een re­pli­ca die de oud­ste zoon van Kon­rad Zu­se, Horst Zu­se, in 2010 maak­te, is hier te zien.


Menu – 07/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h39.

Lambertikirchplatz, in de schaduw.


Rechts de Lambertusfontein, uiterst rechts de Salzstraße.


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 mei 2020.


Menu – 07/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 06-03-23: elf uur

11.39 uur

*

6 maart 2023

Eckernförde

Eckernförde
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190508 11h39.

Kieler-Straße 59.
Ehemalige Willers-Jessen-Schule / Voormalige Willers-Jessen school.
(Bouwjaar: 1892.)


Das zweigeschossige Backstein­ge­bäu­de mit flachem Walm­dach und Mit­tel­ri­sa­lit (Vor­sprung) ist Ende des 19. Jahr­hun­derts als Kna­ben­bür­ger­schu­le er­rich­tet wor­den. Auf der Welt­aus­stel­lung in Chi­ca­go er­hielt der Bau eine Aus­zeich­nung als be­son­ders zweck­mäßi­ges Schul­ge­bäu­de. Im Juni 2013 en­de­te hier der Schul­be­trieb.

Het bakstenen gebouw van twee ver­die­ping­en met een plat schild­dak en mid­den­ri­sa­liet (voor­uit­sprin­gen­de ge­vel­par­tij) werd aan het ein­de van de 19e eeuw ge­bouwd als bur­ger­lij­ke jon­gens­school. Op de Chi­ca­go World’s Fair werd het ge­bouw on­der­schei­den als bij­zon­der func­ti­o­neel school­ge­bouw. De school werd in juni 2013 ge­sloten.


Dit pand is een Denkmal (monument).


Menu – 06/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 11h39.

Roonstraße 18 / hoek Straßburgerplatz 7 (vrnl).
Woonhuizen.
(Bouwjaar: onbekend.)


Menu – 06/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 05-03-23: elf uur

11.39 uur

*

5 maart 2023

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h39.

Koberg.
Heiligen-Geist-Hospital.
(Bouwperiode: vóór 1286.)

Querhalle mit Lettner.
Dwarshal met doksaal.


Volgens de Duden (Duits woordenboek) is een Lett­ner: in mit­tel­al­ter­li­chen Kir­chen den Chor vom Lang­haus tren­nen­de, plas­tisch aus­ge­stal­te­te, ho­he Schran­ke mit meh­re­ren Durch­gän­gen und ei­ner Art Em­po­re, auf der li­tur­gi­sche Schrift­le­sun­gen statt­fan­den und auch die Chor­sän­ger Auf­stel­lung nah­men.
In middeleeuwse kerken het koor van het schip schei­den­de, sculp­tu­raal vorm­ge­ge­ven, ho­ge bar­riè­re met meer­de­re door­gan­gen en een soort ga­le­rij waar­op li­tur­gi­sche voor­drach­ten plaats­von­den en ook de koor­zan­gers ston­den.
[Vertaling: Google Translate, door mij enigszins aangepast.]


Het Heiligen-Geist-Hospital is een Denkmal (monument).


Menu – 05/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h39.

Schweriner Schloss.
Het kasteel van Schwerin.
(Bouwperiode: 16e eeuw en 1837.)


Het kasteel en de gebouwen in de wijde omgeving zijn alle een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
26 september 2018 (4e foto).


Menu – 05/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 04-03-23: tien uur

10.39 uur

*

4 maart 2023

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h39.

St. Katharinenstraße.
Toren van de St. Katharinen.
(Bouwperiode: 13e eeuw.)


Deze kerk is Denkmal (monument).


Menu – 04/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 10h39.

St. Georgs Kirchhof o. Nr.
Heilige-Dreieinigkeits-Kirche.
(Bouwperiode van de toren: 1743-47. Herbouw van de kerk: midden 20e eeuw.)


De Heilige-Dreieinigkeits-Kirche is een Denkmal (monument) in de wijk St. Georg met nr.: 29322.


Menu – 04/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.