Jemen, 25 maart 1996

25 jaar geleden

25 maart 1996 / 25 maart 2021

Werken in Jemen

Museum van manuscripten.

Sana’a

V.r.n.l.: dr. AM, directeur van de Daar al-Makh­toe­taat (Huis / Mu­se­um van de Ma­nu­scrip­ten), dr. Nico, drs. LA en een tolk Ara­bisch-Engels, al­le­maal op het dak van het mu­se­um. Dr. AM is tra­di­tio­neel Ara­bisch-Je­me­ni­tisch ge­kleed in een thawb met een col­bert­jas­je er over­heen en een djambia (dolk) op zijn buik. Zon­der djam­bia gaat een zich­zelf res­pec­te­ren­de Noord-Je­me­niet niet op straat, als hij in tra­di­ti­o­ne­le kle­ding is.


Menu – 25/03-96: BeginEinde.


Dit verslag is ge­ba­seerd op mijn dag­boek en an­de­re no­ti­ties uit 1996 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.


Dag 9 van 93 dagen in Jemen

Ik maak geluidsopnames op cassettebandjes. – Van­daag be­zoeken we het Mu­se­um van Hand­schrif­ten / Ma­nu­scrip­ten.


Maandag, 25 maart 1996
Opstaan, rond 4.00 uur. Tot circa 05.00 het geluid van het nachtleven van Sana’a op­ne­men op een cas­set­te.

Om 8.45 uur is de Cultureel Attaché MN hier, sa­men met de Kan­se­lier van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de. Met zijn al­len, en ook met LA, gaan we naar Daar al-Makh­toe­taat, waar we door de di­rec­teur AM wor­den rond­ge­leid, van 9.00 tot 11.30 uur. We wor­den ook op het dak van het mu­se­um toe­ge­laten.

In het museum leest Nico zo maar cor­rect voor uit niet-ge­vo­ca­li­seer­de oude ko­ran­teks­ten. (Wel voor­zien van de nu ob­so­le­te kleu­ren­co­des uit de be­gin­jaren van het ko­ran-ko­piëren.).

Na afloop gaan LA, Nico en ik gaan de stad in en lun­chen we in het res­tau­rant van het Taj She­ba ho­tel.
We halen onze visitekaartjes op, die we ver­le­den week be­stel­den. Daar­na gaan we te­rug naar het ho­tel.
Ik ben moe*1 en slaap twee uur.

Ik neem muziek op van het enige ra­dio­sta­tion dat we hier kun­nen ont­van­gen (FM en AM): Radio Sana’a.
We gaan eten in Taj She­ba.
De wisselkoers van de dollar kel­der­de van 138 naar 120 rial. Nu is 1 rial niet meer 1,2 cent waard, maar 1,4 cent.

Nico en ik maken een verslag van de ma­nu­scrip­ten die we gis­te­ren bij de fixer van de Am­bas­sa­de zagen.


Menu – 25/03-96: BeginEinde.


Noten:

Noot *: moe.

Sana’s ligt op 2.300 meter boven de zee­spie­gel, dus er is per­ma­nent ‘zuur­stof­te­kort’ in die ijle lucht, wat zich voor­al uit in snel­le ver­moeid­heid bij eni­ge in­span­ning.

Terug naar de tekst.


Menu – 25/03-96: BeginEinde.


Index personen.

Personen: Nico.

Index locaties.

Locaties: Sana’a.

Index termen.

Termen: GuldenRial.


Dit is het einde van dag 9 van 93 dagen totaal van mijn verblijf in Jemen in 1996.
Naar alle gepubliceerde dagen.

Menu – 25/03-96: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.