Jemen, 26 maart 1996

25 jaar geleden

26 maart 1996 / 26 maart 2021

Werken in Jemen

Sana'a: oude stad.

Sana’a (oude stad)

De dia van 25 jaar ge­le­den is een beet­je ver­geeld, maar het stuc­werk op de hui­zen, rond de ra­men, is in wer­ke­lijk­heid sneeuw­wit. De he­le oude stad ziet er­uit als een sprook­je uit 1001 nacht. (Zoek op YouTube naar: Le Mura Di Sana’a – Pier Paolo Pa­so­li­ni (1971), een do­cu­men­tai­re over Sana’a, met een po­li­tie­ke bood­schap, want Pa­so­li­ni was een com­mu­nist, Ita­li­aans ge­spro­ken, na­tuur­lijk.)


Menu – 26/03-96: BeginEinde.


Dit verslag is ge­ba­seerd op mijn dag­boek en an­de­re no­ti­ties uit 1996 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.


Dag 10 van 93 dagen in Jemen

Mijn collega Nico en ik ma­ken ons van­daag reis­vaar­dig, want mor­gen vlie­gen we naar de Ha­dra­maut, ons reis­doel, waar we in Tariem gaan wer­ken.


Dinsdag, 26 maart 1996
Ik sliep voor het eerst door de Azaan (ge­beds­op­roep) heen, zo ver­moeid was ik.

Opstaan rond 7.00 uur.
Na het ont­bijt gaan Nico en ik naar de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de om daar ons ge­stal­de con­tant geld op te ha­len. Mor­gen­och­tend vlie­gen we naar Sei­yun in de Ha­dra­maut.
We nodigen CR uit om ons daar te be­zoe­ken, na­tuur­lijk op haar kos­ten, sa­men met LA, die zelfs een week daar wil blij­ven. (Bei­de da­mes zul­len uit­ein­de­lijk niet ko­men.)

In het al-Gasmi-hotel betalen we onze rekening. Die be­draagt voor ons bei­den ge­za­me­lijk 48.170 Rial (f. 703.30), al­les in­be­gre­pen.

Het wisselen van van 500 USD blijkt niet ge­noeg op te le­ve­ren en we wis­se­len een uur la­ter nog­maals zo’n be­drag. Door de koers­val be­draagt de scha­de f. 125,00 (f. 6,25 per per­soon, per dag.) De koers van de rial is nu 115 voor 1 dol­lar. Een week ge­le­den kre­gen we nog 138 Rial voor 1 dol­lar.

Koffers inpakken en ik schrijf ne­gen an­sicht­kaar­ten voor fa­mi­lie en vrien­den. Daar­na be­zoe­ken we kort de Cul­tu­reel At­ta­ché MN thuis, rond 17.00 uur en gaan in het Taj She­ba ho­tel eten.

Op het binnenterras van het ho­tel zit een Bel­gi­sche gast en we ver­tel­len een tijd­je met haar voor­dat we te­gen 22.45 uur ie­der naar onze ei­gen ka­mer gaan.

Weer: vandaag regende het weer eens, nu pij­pen­ste­len. Het was erg fris, van­daag.


Menu – 26/03-96: BeginEinde.


Index personen.

Personen: CRNico.

Index locaties.

Locaties: HadramautSana’aSeiyun – Say’unTariem – Tarim.

Index termen.

Termen: Guldenal-Gasmi-HotelRial.


Dit is het einde van dag 10 van 93 dagen totaal van mijn verblijf in Jemen in 1996.
Naar alle gepubliceerde dagen.

Menu – 26/03-96: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.