Jemen, 18 maart 1996

Verkoop van qat.
Markt, maar wat voor een! De be­lang­rijk­ste han­­dels­­waar op de in­ter­ne markt van Je­men wordt hier, in de bed­ding van de Say­la, ver­­kocht: de soft­drug qāt.

Athaaf al-Nadiem AR en NL

Dagboek 1996.

(Dag 8815) De eer­ste dag van mijn ver­blijf in de ‘sprook­jes­stad’ Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men.

MenuIndexTranscriptieEinde.

Maandag, 18 maart 1996.
Op kos­ten van de ‘ko­nin­gin’ (zo­als we dat noe­men) ne­men we As­trid (en haar vriend, die al hier was) mee terug naar de stad. (15 US$) Zij gaan naar hun ho­tel en wij naar ho­tel al-Qās­mī, waar voor ons twee ka­mers ge­re­ser­veerd zijn. Ik neem de Maf­raǧ (de hoog­ste ver­die­ping) en Ni­co een ka­mer op de vier­de ver­die­ping.
De Mafraǧ kost 1.302 ri­yāl, cir­ca 9,50 dol­lar (USD) (1 dol­lar = 138 ri­yāl = f. 1,68.) (1 riyāl is cir­ca f. 0,012, dus net iets meer dan één cent.)
Het is 06.00 uur als ik na een douche in bed lig.
Na een ge­stoor­de slaap (dril­bo­ren in het ho­tel) om 11.00 (nog moe) op.
We gaan de stad in. Sa­men door de sūq (soek: markt) en ik luis­ter naar de ver­ha­len die Ni­co met an­de­ren ver­telt. ‘Ik leer het wel,’ denk ik. (Be­ter Ara­bisch spre­ken, be­doel ik.)
Hotel.
Nu 17.30 uur.
Ik ben moe.
Weer: be­wolkt maar droog. Gis­te­ren had het ge­re­gend.
[…]
Avondeten tegen 19.00 uur. Soep, pa­tat, sla, maar de be­stel­de hal­ve kip (twee ma­ge­re stuk­ken met veel bot) krijg ik niet door de keel: af­schu­we­lij­ke smaak.
Bui­ten op het ter­ras en dak [van het ho­tel] ver­tel­len.*
Het licht valt lan­ge tijd uit, tij­dens het na­ta­fe­len.
Bed tegen 22.45 uur (dat wil zeg­gen: er­in lig­gen) na een warme douche.
Er zijn weinig toe­ris­ten in Ṣa­naᶜā’ te zien.
En­ke­le Ne­der­lan­ders en ver­schil­len­de Ita­li­a­nen.

MenuBeginIndexTranscriptieEinde.


*
Ik weet nog na­dat wij, Ni­co en ik, ’s avonds twee of drie keer op het dak van het ho­tel ge­ze­ten had­den, ons ver­bo­den werd daar nog een keer te ko­men. Er was com­mo­tie ont­staan bij de om­wo­nen­den van het ho­tel, om­dat wij va­naf het dak in hun pri­vé­sfeer kon­den glu­ren, waar de vrou­wen, die door nie­mand an­ders dan de di­rec­te fa­mi­lie ge­zien mo­gen wor­den, ver­ble­ven en wij kon­den hen van­af on­ze po­si­tie zien: maḥārim.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Nico.
Index van lo­ca­ties:

Dit is het einde van dag 2 (van 93 dagen totaal) van mijn verblijf in Jemen in 1996.

Naar dag 1Naar alle gepubliceerde dagen.

MenuBegin.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.