Provinsje Fryslân: Hylpen en Starum (Hindeloopen en Stavoren)

Landschip
Lân-Skip (Land-schip).

Landschapsprojekt: Hylper stelp op de kop herbouwd, als een schip op het land.
Leeuwarder Courant.
(Lân-Skip: landschip. Lânskip is het Friese woord voor land­schap.)

Hindeloopen
Hylpen = Hindeloopen.
Gemeente Súdwest-Fryslân.
Hindeloopen
De Grutte Tsjerke (De Grote Kerk) van Hindeloopen.
Wikipedia: De Grutte Tsjerke.
IJsselmeerdijk
De dijk van Hindeloopen naar Stavoren, langs het IJsselmeer.
Wandelroute
Wandelroute.

De route over de IJssel­meer­dijk, die ik op woensdag 13 juni 2018 liep. Het lijkt een flinke af­stand, maar de wan­del­rou­te is slechts iets meer dan negen ki­lo­me­ter lang.
Knoop­punt­rou­tes.

Stavoren
De vis van Stavoren

Stationsweg 1, Stavoren. Fontein.
Titel: De vis van Stavoren.
Kunstenaar: Mark Dion.
11fountains.

Stavoren
De Vrouwe van Stavoren.
Oftewel: hoogmoed komt ten val.
Wikipedia: Het Vrouwtje van Stavoren.
Veerboot
Met de veerbood Bep Glasius verlaat ik Stavoren, op 13 juni 2018. We varen over het IJsselmeer naar Enkhuizen.
Enkhuizen
Enkhuizen, vanuit de trein gefotografeerd.

Provinsje Fryslân: Snits (Sneek)

Sneek
Huis aan de Stationstraat in Sneek.
Sneek
Waterpoort, Sneek.
Sneek
Waterpoort, Sneek.
Sneek
Waterpoort, Sneek.
Sneek
Waterpoort, Sneek.
462DE655-8782-485A-8E0D-AA058F1DA277

Hoogend, Sneek.
Titel: Hoorn des Overvloeds. (Het beeld draait rond, met de klok mee.)
Kunstenaar: Stephan Balkenhol.
11fountains.

Museum

Het Nationaal Modelspoor Museum, Sneek, gevestigd in het oude stationsgebouw.
Nationaal Modelspoor Museum.

Provinsje Fryslân: Ljouwert (Leeuwarden)

F0C10959-C9F2-4612-8462-3BB20EBE70C1
Station Leeuwarden.
Wikipedia: Station Leeuwarden.
Stationshal
“De mensen willen gewoonlijk daar wezen waar ze niet zijn.”

Makkumer aardewerk (tegels) in de Stationshal te Leeuwarden, ter herinnering van de elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle in 1952.

Fontein
Liefde in Leeuwarden

Stationsplein, Leeuwarden. Fontein.
Twee witte hoofden, een jongen en een meisje.
Kunstenaar: Jaume Plensa.
11fountains.

Fontein
Liefde in Leeuwarden

Stationsplein, Leeuwarden. Fontein.
Twee witte hoofden, een jongen en een meisje.
Kunstenaar: Jaume Plensa.
11fountains.

Zaltbommel

Graftegels

Grafzerken in de vloer van de Sint Maar­tens­kerk.
[?] BEGRAVE S VAn BO[O…] [STER]F DEN ANNO 1618.
Zie voor de bijzondere tekens in de vloer het vol­gen­de do­cu­ment.
Merken op graftegels en zerken in de St. Maartenskerk te Zaltbommel. (PDF.)

Grafzerk

Grafzerk in de vloer van de Sint Maar­tens­kerk. (En…: hoe in der­tig jaar tijd de Neder­land­se taal in schrift ver­an­der­de.)
HIER LEYT BEGRAEVEN ADRIAEN VANDER POL. DER RECHTEN DOCTOR. ENDE GEDEPVTEERDE RAEDT DES VORSTENDOMS GELRE EN GRAEFSCHAPS ZVTPHEN. STERF DEN 22 IVLY Ao 1652.
HIER LEYT BEGRAVEN MATHEVS VANDER POL. BORGEMr DESER STADT EN MEDE GEDEPVTEERDE RAEDT DES VORSTENDOMS GELRE EN GRAEFSCHAPS ZVTPHEN. STERF DEN 23 IVLY Ao 1653.
ENDE IVDITS TRIP SYN HVYSVROUW. STERF DEN 13 IANVARY Ao 1657 [?]
Hier leyt Begraven Elias Goris. In Syn Leven Borgermester Deser Stad Zalt Bommel Sterft Den 3 April Ao 1664 en Petrus Buschman Medicynen Doctor Sterft den 13 October Ao 1687

Grafzerk

Grafzerk in de vloer van de Sint Maartenskerk.
HIER LEET BEGRAVEN NIESKE VERMERTEN HUYSFRAV VAN ROCHVS GOERTSEN. IS GESTORVEN DEN XXI APRILL ANNO 1614.
EN SYNEN SOON GOERT ROCHVS STERF DEN 13 NOVEMBER Ao 1617.
… YSBET ROCHVS ENDE ELKEN … [ROC]HVS. SYN DOCHTER EN SYN GESTORVEN Ao 18 EN 19 — EN DER[.]CK ROCHVS IS GEST—ORVEN Ao 1621

Grafzerk

Grafzerk met wapenschild in de vloer van de Sint Maartenskerk.
HIER LEYT BEGRAVEN ARNOLDA DECOCQ HVYSVR.E VAN PETER INGHEHOVS DYCKHEYMRAEDT INDEN AMPTE VAN TIELREWEERT STERFT DEN 21 MAY 166[?]
(Er liggen meer mensen in dit graf. Zo zijn er sterf­da­tums te le­zen van de ja­ren 1552, 1557, 1595 en 1629.)

Grafzerk
Een wapenschild op een graf­zerk in de vloer van de Sint Maar­tens­kerk.
Grafzerk

Wapenschild op een grafzerk in de vloer van de Sint Maar­­tens­­kerk in Zalt­­bom­­mel.

Zaltbommel


Maartenskerk

De Sint Maartens­kerk, een oorspron­ke­lijk ka­tho­lie­ke kerk, maar sinds 1572 een her­vorm­de kerk.
Wikipedia: Sint Maartenskerk.

Maartenskerk

Deel van het interieur met pla­fond­ge­welf van de Sint Maar­tens­kerk.

Orgel
Het orgel van de Sint Maartenskerk.
Maartenskerk

Deel van het plafondgewelf, met schil­de­­rin­­gen, van de Sint Maar­tens­kerk.

Maartenskerk

Detail van het plafond van een zijbeuk, met schil­deringen, van de Sint Maartenskerk.

Orgel
Zijkant van het orgel in de Sint Maartenskerk.
Maartenskerk.

Deel van de, bij een res­tau­ra­tie, her­ont­dek­te schil­de­rin­gen in de Sint Maar­tens­kerk.