23 september 1976

Ouarzazate
Cees kookt met be­hulp van zijn pri­mus een ve­ge­ta­rische maal­tijd in de dro­ge ri­vier­bed­ding. Links voor­aan ligt mijn rug­zak, die uit een zak van can­vas be­staat, be­ves­tigd op een fra­me van alu­mi­nium: on­ver­woest­baar.

Dagboek 1976

(Dag 1699) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. Gis­te­ren ar­ri­veer­den we in de stad Ouar­za­za­te. Het eers­te wat we van­daag doen is ver­hui­zen naar een an­der ho­tel en daar­na ver­ken­nen we de om­ge­ving, voor zo­ver de bui­ten­tem­pe­ra­tuur dat toe­laat.

Naar de index en het einde.

Donderdag, 23 september 1976.
Op te­gen 8.15 uur. Ho­tel be­ta­len: 21 Dir­ham (Dh). Te voet naar ho­tel es-Sa’­ada. We gaan naar de markt in Ouar­za­za­te.
Drie fo­to’s ge­no­men.
Ik koop er san­da­len voor 8,50 Dh, dat is f. 5,10. Au­to­ban­den met le­de­ren riemp­jes. Pri­mi­tief maar goed, hoe­wel zonder hak.
Op de markt was het wel 40°C. Smoor­heet. We gaan naar het ho­tel.
Met mijn rug­zak vol spul­len voor het ko­ken gaan we in de bed­ding van een bij­na uit­ge­droog­de ri­vier (Oued Ouar­za­za­te) zit­ten en zoe­ken er mooie steen­tjes, oran­je­ro­ze, vaak met wit er­in.
Cees kookt op zijn pri­mus het der­de ve­ge­ta­rische lek­ke­re pot­je en ik fo­to­gra­feer links en rechts wat.
Er komt re­gen op­zet­ten en we ho­ren don­der­sla­gen. Het blijft ech­ter droog.
Te­gen 18.45 uur zijn we te­rug in het ho­tel. We doen in­ko­pen in het stad­je, on­der an­de­re an­sicht­kaar­ten.
We drin­ken twee kof­fie in het ho­tel al-Sa­laam. Nadat we be­taald hebben, wor­den we te­rug­ge­roe­pen. Het is te wei­nig. Een van de obers krijgt de wind van vo­ren. Hij heeft de nor­ma­le prijs be­re­kend en we moe­ten bij­be­ta­len tot we op toe­ris­ten­ni­veau zit­ten.
Dou­chen.
We was­sen af en was­sen on­ze kle­ren, die, die er­voor in aan­mer­king ko­men.
Van­af 23.30 uur ‘ge­nie­ten’ we in bed nog een poos­je van film­ge­lui­den [van de naast­ge­le­gen bios­coop].
Hier in Ouar­za­za­te zie je de ster­ren aan een pik­zwar­te he­mel staan. De Melk­weg is dui­de­lijk te zien.
Weer: smoor­heet tot de tijd dat er re­gen dreig­de te gaan val­len. Toen werd het iets fris­ser. Er woei wel een wind­je en dat was wel lek­ker.

Index

In­dex van ter­men:
In­dex van per­so­nen:
Cees.
In­dex van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­index Over­zicht 1972-1990Ma­rok­ko 1976 (over­zicht).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.