6 oktober 1976

Personen
Cees (links), die op dit mo­ment al ziek is, en on­der­ge­te­ken­de op 6 ok­to­ber in onze ho­tel­ka­mer in Mek­nes. De­ze fo­to is ge­no­men door Mo­ham­med R., een jon­ge­man die we gis­te­ren in de­ze stad ont­moet heb­ben.

Dagboek 1976

(Dag 1712) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn in de stad Mek­nes. We gaan van­avond met Mo­ham­med R., die we gis­te­ren ont­moet­ten, op stap en le­ren iets over de Ma­rok­kaan­se cul­tuur en om­gangs­vor­men.

Naar de index en het einde.

Woensdag, 6 oktober 1976.
Op 7.30 uur.
We zien Mo­ham­med R. en hij ons. Hij gaat naar school.
Ont­bijt in het ho­tel.
De stad in en we fo­to­gra­feren de nieuw­bouw van de Ban­que Com­mer­ci­al du Ma­roc.
In de ou­de stad di­ver­se fo­to’s ge­no­men. De­ze stad is niet zo mooi als Fez.
Thee, kof­fie en li­mo­na­de drin­ken.
We zijn moe en zien niet veel. (Toch veel fo­to’s ge­maakt.)
Tegen 16.15 uur bij het ho­tel. We eten cous­cous zon­der vlees in het ho­tel en gaan in on­ze ka­mer op bed lig­gen.
Om 18.00 uur is Mo­ham­med bij het ho­tel en we gaan naar de­zelf­de zaak als gis­te­ren. Hij, Mo­ham­med, zegt dat deze zaak een sou­ve­nir voor hem is, want als hij hier komt zal hij met ple­zier aan ons te­rug den­ken.
We drin­ken kof­fie en ho­ren dat het een Ma­rok­kaan­se ge­woon­te is om soms slechts één kop kof­fie, sa­men met een glas wa­ter, op een avond te drin­ken en al­leen maar naar de mu­ziek te luis­te­ren. Wij, Cees en ik, drin­ken nog een kop kof­fie en Mo­ham­med zegt dat hij het drin­ken zal be­ta­len. Daar wil ik niets van we­ten, want ik heb werk.
Hij slurpt de kof­fie op. (Dat is in Ma­rok­ko gewoonte en hij zingt als er niets ge­zegd wordt, dat is ook ge­woon­te, hebben we ge­merkt. Wij zou­den dat in Ne­der­land niet zo ac­cep­te­ren, want je denkt al gauw dat ie­mand zich ver­veelt en weg wil.)
Als we hem vra­gen iets fris te drin­ken zegt hij dat hij dat niet kan ac­cep­te­ren, want een ech­te vriend drinkt niet op kos­ten van zijn vrien­den. (We had­den hem gis­te­ren al ge­zegd hem als een vriend te be­schou­wen, want me­nig­een loopt met je mee: “Vriend hier, vriend daar” en ach­ter­af wil die dan geld heb­ben. Wij, zo zei­den wij, von­den het fijn dat hij dat niet deed.)
Bij het bes­tel­len van Oran­gi­na [si­naas­ap­pel­li­mo­na­de], kij­ken wij hem zo­da­nig aan dat hij van twee djoez [stuks] toch tletta [drie] maakt en dus zelf mee­drinkt.
Zo lang als hij over de kof­fie doet, zo snel heeft hij de Oran­gi­na op (ook gis­te­ren, de coke.)
We ne­men hem mee naar het ho­tel. On­der­weg komt hij een goe­de be­ken­de te­gen en die kust hem op bei­de wan­gen.
Hij loopt het ho­tel bin­nen zon­der te vra­gen en de ei­ge­naar, die al­leen iets kan le­zen als hij het pa­pier te­gen zijn neus houdt, zegt niets.
Op on­ze ka­mer ma­ken we een ze­ven­tal fo­to’s. Van hem, van hem en een van ons en hij met de te­le­foon­hoorn aan zijn oor.
We ver­tel­len nog wat. Dan klaagt Cees over buik­pijn.
Ik be­ge­leid Mo­ham­med naar bui­ten en mor­gen zal hij bij het ho­tel zijn om ons uit­ge­lei­de te doen: “en ver­geet als­je­blieft niet de fo­to’s.”
Bed tegen 21.30 uur.
Weer: smoor­heet, te­gen de 40°C.

Index

In­dex van ter­men:
.
In­dex van per­so­nen:
Cees.
In­dex van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­index Over­zicht 1972-1990Ma­rok­ko 1976 (over­zicht).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.