Bergen op Zoom: Sint Gertrudiskerk

 
21 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Grote Markt 10
Rijksmonument nr.: 9116.

 

 

Rijksmonument

Ned.Herv. of St. Geer­truids­kerk, oor­spron­ke­lijk groot­scheep­se, ge­heel over­welf­de en met na­tuur­steen be­kle­de kruis­ba­si­liek, be­ho­rend tot de Bra­bant­se go­tiek. Bij de her­bouw van 1752, na het zwa­re bom­bar­de­ment van 1747, bleef het ou­de grond­plan vrij­wel on­ge­wij­zigd: een drie­beu­kig schip met zij­ka­pel­len, tran­sept, koor met om­gang en zij­ka­pel­len langs de rech­te zij­den, te weers­zij­den van de slui­ting de zij­beu­ken van een twee­de tran­sept, aan de west­kant een in­ge­bouw­de to­ren. In plaats van de ho­ge licht­beuk van schip, tran­sept en koor bouw­de Dirk Dij­ker­hof een la­ge­re hou­ten ton­ge­welf­con­struc­tie, in het schip door­kruist door dwar­se ton­ge­wel­ven tus­sen tran­sept-ach­ti­ge zij­top­ge­vels van bak­steen. De zij­ka­pel­len be­hiel­den al­le hun over­wel­ving. Het oud­ste ge­deel­te is de met Go­ber­tan­ger­steen be­kle­de to­ren­romp, die uit plm 1350 dag­te­kent en na 1752 be­kroond is met een hou­ten, met lood be­kle­de, acht­kan­te koe­pel en in 1952 ge­res­tau­reerd is. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 9116.)
Website: Rijksmonument 9116.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Sint Gertrudiskerk.
03.) De Peperbus.
04.) Nederlands Hervormd.
05.) Kruisbasiliek.
06.) Brabantse gotiek.
07.) Driebeukig schip.
08.) Zijkapel.
09.) Tongewelf.
10.) Transept.
11.) Koor.
12.) Topgevel.
13.) Gobertange.
14.) Beleg van Bergen op Zoom (1747).
15.) Dirk Dijkerhof: over hem zijn geen ge­ge­vens te vinden.

 

 

Joost de Vree

Ix.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Ba.) Basiliek.
Be.) Beuk.
Tg.) Topgevel.
Ts.) Transept.
Tw.) Tongewelf.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Kerkstraat 1
Zuidelijk transept met toren.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Grote Markt 10
Ingang onder de toren.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Grote Markt 10.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.