Bergen op Zoom: Stationsstraat

 
20 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Hoek Wassenaarstraat 2 / Stationsstraat 12 A
Rijksmonument nr.: 517145.

 

 

Rijksmonument

Het DUBBELE WOONHUIS werd ge­bouwd in 1884 in Neo­re­nais­san­ce stijl met ele­men­ten van Cha­let­stijl door ar­chi­tect C.P. van Genk als zijn ei­gen wo­ning. Het pand vormt de mar­kan­te af­slui­ting van de Sta­tions­straat en de Was­senaar­straat. Het ge­bouw her­bergt nu winkels, waar­voor rond 1980 de be­ne­den­ra­men ge­wij­zigd en de on­der­dor­pels ver­laagd zijn.

Het pand is van al­ge­meen be­lang. Het heeft cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de als bij­zon­de­re uit­druk­king van een so­ci­aal-eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling. Het heeft [sic] ar­chi­tec­tuur­his­to­risch bij­zon­der door de stijl en is ver­der van be­lang in het oeu­vre van C.P. van Genk, die het bouw­de als zijn ei­gen woon­huis. Het is be­lang­rijk van­we­ge het ma­te­ri­aal­ge­bruik en de or­na­men­tiek. Het pand is als hoek­op­los­sing een es­sen­tieel on­der­deel van het sin­gel­ge­bied dat na­tio­naal van be­lang is. Het ob­ject heeft een gro­te waar­de on­danks de wij­zi­gin­gen en is van groot be­lang in re­la­tie tot de struc­tu­re­le en vi­su­ele gaaf­heid van de ste­de­lij­ke om­ge­ving. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 517145.)
Website: Rijksmonument 517145.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) C.P. van Genk.

 

 

Dagblad De Stem

03.) Overal loop je tegen Van Genk aan.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
N.) Neorenaissance Stijl.
C.) Chaletstijl.

 

 

Menu – 20/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Stationsstraat 12 A

 

 

Menu – 20/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

27f286b2-7a04-4bf1-b9d2-aafe1ab1456a

Stationsstraat 12 A
In de bovenste ro­de cir­kel staat An­no 1884 en in de on­der­ste ro­de cir­kel is het ge­reed­schap van Vrij­met­se­la­rij te zien.

 

 

Websites

04.) Gereedschap van de Vrijmet­se­laars op het pand: Monumentnr.: 52762.
05.) Beeldbank: Gereedschap.

 

 

Wikipedia

06.) Vrijmetselarij.

 

 

Menu – 20/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.