Orient Express: Sinop

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 29 augustus 1994. Gisteren arriveerde ik in de kust­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Over­dag blijf ik op een ter­ras­je na­bij de zee. Ko­men­de nacht reis ik naar Is­tan­boel.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 29 augustus 1994

Dag 65 / 72: Sinop-Istanboel.
Ik ben al om 5.00 uur wakker, maar sta pas om 7.45 uur op.
Douche. (Op de eigen kamer.)

kahvaltı: ontbijt

In de stad ga ik kah­val­tı (ontbijt) nut­ti­gen: to­maat, brood, zwar­te olij­ven, zou­te bo­ter, ho­ning. Heer­lijk al­le­maal.
Ik ga naar de Otogar (busstation). Naar Istan­boel is al­les vol­ge­boekt (feest­dag, wordt me la­ter ver­teld: Feest van de Re­pu­bliek), maar ik kan de laat­ste stoel ach­ter­in krij­gen voor 400.000 TL. Ver­trek om 19.00 uur en aan­komst rond 7.30 Bay­ram­paşa Oto­gar (Is­tan­boel).
Ik koop brood en wa­ter voor 25.000 TL. en ik wis­sel 50 US$ voor 1.600.000 TL.
Op mijn hotelkamer: scheren, tan­den­poet­sen en het ho­tel be­ta­len: 180.000 TL.

Honden

Ik drink thee op een terras. Aan de over­kant meert nog een Rus­sisch schip aan. De he­le rest van de dag blijf ik op een ter­ras­je le­zen en rond­kij­ken. Ik ge­bruik bijna niets. (Af en toe thee of mey­va su­yu şef­ta­li. (Per­zi­ken vruch­ten­sap = heer­lijk.) Si­nop is een Turks toe­ris­ten­stadje, met veel Turk­se toe­ris­ten met hon­den!
La­ter op de dag wordt het fris­ser en drupt het af en toe een beet­je.
In het boek Fi bayt­ina ra­jdoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does vor­der ik tot blad­zij­de 230 (van de 498 blad­zij­des) een voort­kab­be­lend boek, zon­der veel ac­tie, maar ge­mak­ke­lijk le­zend over de Egyp­ti­sche re­vo­lu­tie aan het be­gin van de 20e eeuw.

Eten delen

Circa 16.30 uur haal ik mijn bagage op en ga naar het bus­sta­ti­on: Oto­gar.
Om 19.00 uur vertrekt de bus. Ik zit helemaal ach­ter­in. Het had slech­ter ge­kund: er staat daar ook nog een los stoel­tje. Ach­ter de laat­ste stoe­len, waar ik dus zit, is het bed van de chauf­feurs.
Mijn buurman rechts handelt in van al­les, ook in ha­zel­no­ten (die langs de Zwar­te Zee in ton­nen ge­pro­du­ceerd wor­den en die op al­le trot­toirs lig­gen te dro­gen.) Hij spreekt geen bui­ten­lands, maar met en­ke­le woor­den Turks, die ik ken (en die van oor­sprong Ara­bisch zijn, zoals het Turk­se ti­ca­ret, dat in het Ara­bisch ti­dja­ra is en ‘handel / handeldrijven’ be­te­kent), kom ik wat meer over hem te we­ten. Hij is heel vrien­de­lijk en deelt eten met mij, maar hij neemt niets van mijn eten. Hij wil me vol­stop­pen met me­loen.

Reizigers, hoeveel?

We gaan de nacht in. Een beetje slapen, han­gend in de stoel. De dik­ke han­de­laar hangt soms te­gen me op. Ik duw hem te­rug.
Onderweg komen er andere buspas­sa­giers op de di­ver­se hal­tes, on­der an­de­re Taş­kö­prü. Hoe­veel men­sen zijn ’s nachts in Tur­kije on­der­weg? Tien­dui­zen­den? Mis­schien wel hon­derd­dui­zend?


Menu – 29/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeSinopTaşköprü.


Wikipedia
TurkijeSinop.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 29/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 29/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.