Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 09 augustus 1994. Gisteren stop­te ons vrij­wil­li­gers­werk in / voor de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Van­daag zijn we dus vrij. Hen­na gaat te­rug naar Ne­der­land. Kim ver­trekt, sa­men met haar moe­der en broer, die van­daag ar­ri­veer­den, naar een an­der adres. Ka­ri­ma en ik zijn nu toe­ris­ten in Je­ru­za­lem.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 09 augustus 1994

Dag 45 / 72: Jeruzalem.
’s Nachts heb ik last van enorme hoest­bui­en. Op han­den en voe­ten kruip ik naar bin­nen om wy­ber­tjes uit mijn tas te ha­len. Daar­na kan ik rus­tig sla­pen tot 8.00 uur.
Henna gaat om 7.15 weg, naar Ne­der­land.
Kim, Iris en haar vriendin D. gaan om 9.00 uur weg.
De moeder en broer van Kim komen van­daag en ook nog een an­de­re vrien­din van Iris.
Na hun vertrek is alles rustig.

Jaloerse buren?

Karima en ik alleen in huis.
Aangeschafte boeken in­pak­ken en ver­stu­ren.
Rond 15.30 uur gooien bu­ren puin op het dak wat weer con­ster­na­tie op­le­vert bij an­de­re bu­ren, den­ken we, maar we we­ten het niet ze­ker.
(Zie 4 augustus jl. voor jaloerse buren op die da­tum.)

Sightseeing

Ik ga rond 15.30 uur falafel eten bij Michael en ver­vol­gens sa­men met Ka­ri­ma naar de St. Ste­fans­poort. Daar­na lo­pen we de olijf­berg op: prach­tig uit­zicht. Weer naar be­ne­den en rond de stads­muur naar de Jaf­fa­poort lo­pen.

De inwendige mens

Blikgroente kopen.
De pater heeft bezoek.
Na een poosje kookt Ka­ri­ma een heer­lijk maal. We be­wa­ren een deel voor mor­gen. Kim komt even met haar moe­der en broer op be­zoek om haar spul­len op te ha­len.
Rond 21.30 uur gaan we sla­pen. Ik slaap in de hal, bin­nen. Ik heb krie­bel in de keel en moet zout wa­ter gor­ge­len van Ka­ri­ma.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemSt. Stefans­poort / Leeuwen­poortOlijf­bergJaffa­poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemSt. Stefans­poort / Leeuwen­poortOlijf­bergJaffa­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 09/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.