Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 13 augustus 1994. Ik overnachtte bij Ruth in Tel Aviv. Van­daar­uit ver­trekt Ka­ri­ma naar de lucht­ha­ven en dan naar Ne­der­land. Ik reis te­rug naar Je­ru­za­lem en be­reid lang­zaam mijn ver­trek voor.

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 13 augustus 1994

Dag 49 / 72: Tel Aviv – Jeruzalem.
Opstaan circa 5.30 uur.
Doodmoe.
Niet veel zin in eten.
Met z’n drieën (Karima, Ruth en ik) naar de lucht­ha­ven. Ruth vindt dat ik bij de auto moet blij­ven. Ik heb dus geen kans uit­ge­breid af­scheid te ne­men van Ka­ri­ma. Ik krijg van Ka­ri­ma 237 S. te­rug en be­taal 20 S. aan Ruth voor de ben­zi­ne. Dan neem ik ook af­scheid van Ruth.

Naar Jeruzalem

Vervoer op zaterdag is moeilijk (Sabat) maar uit­ein­de­lijk rijdt toch een She­roet (ge­deel­de taxi) naar Je­ru­za­lem. (Na drie kwar­tier.)
Van een Palestijn, die al­leen maar dol­lars heeft, koop ik 10 US$ voor 30 S.
Thuis tegen 8.30 uur. (De She­roet stop­te bij de Jaf­fa-poort, dus vlak­bij.)
Om 9.00 uur ga ik in het bed van Ka­ri­ma sla­pen.
Ik slaap tot 12.00 uur. (Met een on­der­bre­king, omdat de wa­ter­toe­voer ge­blok­keerd was. Mis­schien door van­da­lis­ti­sche, ja­loer­se, bu­ren. Zie 4 augustus jl. voor ja­loer­se bu­ren op die da­tum.)
Douche.
Eten.
Niksen.

Zal ik naar de Zwarte Zee reizen?

Ik voel me verdrietig want ik mis mijn vrien­din Ka­ri­ma. Nu moet ik me­zelf nog 23 da­gen be­zig hou­den. Ik denk er­over om de Mid­del­land­se Zee­kust in Sy­rië en de Zwar­te Zee­kust in Tur­kije te be­rei­zen. Ik tel af.
Karima zou vanuit Nederland nog bel­len, maar dat duurt wel heel lang. Ze belt pas ’s avonds en dan kan D., die naast de te­le­foon zit al­les ho­ren, want Ka­ri­ma klinkt zeer luid.
Ik lees het Dak van de he­mel van Paul Bow­les, een boek van Iris.

Verontschuldigingen

Ik schrijf een verontschuldigende brief in het Frans, aan­ge­vuld met Roe­meen­se woor­den uit het woor­den­boek dat er ligt, na­mens ons al­len aan Pa­ter X., we­gens de ver­oor­zaak­te over­last.
Hij zei eerder dat hij wilde ver­hui­zen. Hij be­taalt 200 US$ per maand, al­leen, en wij met z’n vij­ven 400 US$. Dat was hem te gor­tig.
Huisbaas en -bazin kwamen ook. Ik ver­tel niets over de twee nieuwe be­zoek­sters. D. (ziek) ligt op bed.
De Pater beklaagde zich over hout en puin op mijn bed. Ik had de politie moe­ten waar­schu­wen, vond de huisbaas.
Buiten: bed op­rui­men en sla­pen in het bed van Ka­ri­ma. Ik val snel in slaap, in de war­me ka­mer, circa 21.30 uur.


Menu – 13/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemJaffa-poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemJaffa-poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 13/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 13/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.