Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 31 augustus 1994. Ik logeer in het Ana­do­lu ho­tel, maar ik ver­kas naar het aan­ge­na­me on­der­ko­men in het Ne­der­lands In­sti­tuut aan de Is­tik­lal Cad­de­si, ook in Is­tan­boel waar ik ge­niet van het prach­ti­ge uit­zicht.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 31 augustus 1994

Dag 67 / 72: Istanboel.
Opstaan om 8.30 uur.
Koud douchen, want warm is te heet en koud en warm la­ten zich niet men­gen, want dan gaat de gei­ser uit.
Ontbijt in het restaurantje van gis­te­ren, maar van­daag geen gra­tis kof­fie, dus ook geen fooi.
Ik betaal het hotel: 200.000 TL. voor de vol­gen­de nacht.

Nederlands Instituut

Ik wil naar de Şişhane Sokak om te kijken van­waar de bus­sen naar de lucht­ha­ven ver­trek­ken, maar ik kan die straat niet vin­den.
Ik ga naar het Nederlands Instituut, maar di­rec­teur Ted La­gro is er niet. Ik blijf an­der­half uur wach­ten (le­zen). Net als ik be­sluit weg te gaan, komt hij. Ik drink thee met hem. Hij biedt me een ka­mer aan voor veer­tig gul­den per nacht. Ik zeg di­rect ja, maar als ik te­rug loop naar het Ana­do­lu ho­tel, pie­ker ik nog steeds over de­ze drie keer ho­ge­re prijs. Voor vijf nach­ten: 5x f. 40,00 = f. 200,00 in plaats van 5x f. 12,00 = f. 60,00. 140 gul­den prijs­ver­schil! Ik over­weeg zelfs om de af­spraak af te zeg­gen, maar ik ga er toch heen.
Geld wisselen: 100 US$ = 3.300.000 TL. bij Mo­ney Chan­ger en dat le­vert meer op dan bij de bank.
Hotel Anadolu wil geen geld, ook niet een ge­deel­te, te­rug­ge­ven, on­danks dat ik de ka­mer niet zal ge­brui­ken.
Met taxi naar naar Tepebaşı, vanaf Sir­ke­ci. De eer­ste taxi­chauf­feur wil­de niet op de me­ter en vroeg 100.000 TL. Op de me­ter kost het 70.000 TL.
Tegen 14.45 uur ben ik in de kamer van het Ne­der­lands In­sti­tuut. Wat een prach­tig uit­zicht. Ik denk niet meer aan het geld. De ei­lan­den zijn te zien, nog een stuk­je van het Top­ka­pı-pa­leis. Vrij uit­zicht over de Bos­po­rus­mond tot aan Ha­rem. Emi­nönü, Cir­keci, Ha­liç (= Gou­den Hoorn), Hay­dar­paşa en Üs­kü­dar en nog veel meer is te zien van­uit mijn ka­mer. Naar bui­ten kij­ken, wat een prach­tig uit­zicht. Ik mag de bi­blio­theek tot ’s avonds laat ge­brui­ken.
Douche.

Boodschappen

Rond 15.30 uur de stad in om te gaan eten: 30.000 TL.
Ik doe boodschappen: vijf liter wa­ter in een fles, brood, een ki­lo to­ma­ten en fe­ta­kaas.

Avond

Mijn pen lekt, net zoals op 14/8 in Am­man, maar nu in de an­de­re broek. Nu heb ik dus in bei­de broe­ken gro­te inkt­vlek­ken.
Rond 17.15 moe en vooral dors­tig. Brood eten en naar buiten sta­ren. Ik drink een pils, dat ik ook kocht. Lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does
Bed rond circa 23.00 uur.
Water is een probleem. Het In­sti­tuut heeft gro­te voor­ra­den wa­ter in fles­sen, krui­ken en cans*1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Water is een probleem. Sinds een ze­ke­re me­neer Re­cep Tay­yip Er­do­ğan bur­ge­mees­ter is in Is­tan­boel (sinds 27 maart 1994) wordt bij wa­ter­te­kort de wa­ter­lei­ding in de rij­ke wij­ken af­ge­slo­ten. De vo­ri­ge bur­ge­mees­ters slo­ten dan de wa­ter­lei­ding af bij de ar­me men­sen.
Wikipedia: Recep Tayyip Erdoğan.

Retour noot 1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelŞişhane SokakSirkeciTepebaşıTopkapı-paleisEminönüHaliç = Gouden HoornBosporusHaremHaydarpaşaÜsküdarIstiklal Caddesi 197.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 31/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.