Bergen op Zoom: Markiezenhof

24 februari 2019

 

 
Markiezenhof

Het Markiezenhof
Christoffelschouw.

 

 

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

De Hofzaal.
(Bladerboek Hofzaal: blad­zij­de 36-37.)

Huzaren­stuk­je voor de Hof­zaal


De Christoffelschouw
Mechelse ambachts­lie­den ver­vaar­di­gen in 1521 de Chris­tof­fel­schouw naar een ont­werp van Rom­bout Kel­der­mans. In Ber­gen op Zoom be­wer­ken vijf steen­hou­wers de de­len zo­danig, dat ze per­fect op el­kaar aan­slui­ten.

Wanneer het Mar­kie­zen­hof in ge­bruik is als ka­zer­ne krijgt de schouw een plek in het stad­huis (1844). In 1973 krijgt zij haar oor­spron­ke­lij­ke plek weer te­rug.
Zij was en is het pronk­stuk van Het Mar­kie­zen­hof.

Per schip wordt de 20.000 kilo zwa­re Chris­tof­fel­schouw in on­der­de­len van Meche­len naar Ber­gen op Zoom ge­trans­por­teerd. In de Hof­zaal bouwt men het ge­vaar­te op.

 

 

De Hofzaal.
(Bladerboek Hofzaal: blad­zij­de 38-39.)

De legende leeft


Sint Christoffel, be­scherm­hei­li­ge van Ber­gen op Zoom

Sint Christoffel is een pest­hei­li­ge en een van de veer­tien nood­hel­pers. Hij is de be­scherm­hei­li­ge van de rei­zi­gers en staat be­kend om zijn reu­zen­kracht.

De legende gaat dat veerman Chris­tof­fel door een ri­vier waadt om een kind naar de over­kant te bren­gen. Hij vol­hardt in zijn taak en ge­loof on­danks het feit dat dit (Chris­tus)­kind on­der­weg steeds zwaar­der wordt.

De heren van Bergen op Zoom heb­ben een spe­cia­le band met deze hei­li­ge. In 1445 is er al een muur­schil­de­ring van Chris­tof­fel in de Hof­zaal aan­we­zig.

Als je Sint Christofffel ziet zul je niet ster­ven zon­der het sa­cra­ment der ster­ven­den te heb­ben ont­van­gen. Middel­eeuwers ko­men de beel­te­nis van Sint Chris­tof­fel dan ook over­al te­gen.

 

 

De Hofzaal.
(Bladerboek Hofzaal: blad­zij­de 40-41.)

Details van de jaarrekening 1521-1522


Kosten van het vervoer en de plaat­sing van de Chris­tof­fel­schouw

“Jan van Campen ende Cornelis Adri­aens­sen die met twe paer peer­den de groote blauw schou­stee­nen en­de den steen daer Sin­te Chris­tof­fel in­ne ge­hou­den es en­de twe an­de­re blauw stee­nen tot­ter sel­ver schou­wen, van der ha­ve­nen in ’t Hoff ge­sleypt heb­ben, elck vier schel­lin­gen. Va­lent be­taelt 8 scel­lin­gen.” (lin­ker pa­gi­na)

Diverse benodigdheden: “30 kerck­sper­ren [lan­ge dun­ne pa­len], 9 del­len [plan­ken], 12 rach­ters [bal­ken], 100 calcx 2 pond en 1 ton­ne ty­ras [kalk en ce­ment].”

“Meesteren Romboute Kel­der­man, die ge­le­vert heeft dien nyeu­wen heerdt bo­ven de nyeu­we schou­we, die ge­heyst [ge­de­cla­reerd] heeft 15 pond vlaems, be­taelt op re­ke­nin­ge 7 pond vlaems, fa­cit 10 pond 10 schel­lin­gen bra­bants.”

 

 

Menu – 24/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.