Bergen op Zoom: Militair

28 februari 2019

 

 
Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
De militaire ge­schie­de­nis van Ber­gen op Zoom.
De maquette van de stad zo­als die er­uit zag vóór de in­na­me door de Fran­sen op 16 sep­tem­ber 1747.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Wikipedia
Het be­leg van Ber­gen op Zoom (1747).

 

 

1747
Omdat de vesting on­neem­baar lijkt, krijgt de stad de bij­naam ‘La Pu­cel­le’, de Maagd. In 1747 lukt het de Fran­sen toch om Ber­gen op Zoom in te ne­men. Ber­gen op Zoom vol­doet op dat mo­ment aan de in­zich­ten van mees­ter­ves­ting­bou­wer Men­no van Coe­hoorn en [wordt] be­schouwd als de sterk­ste ves­ting van de Re­pu­bliek. De ma­quet­te in het mid­den van de zaal toont de stad in het jaar 1747, voor­dat het [sic] door de Fran­sen werd in­ge­no­men.
Na twee maan­den valt op 16 sep­tem­ber de ves­ting na een Fran­se storm­aan­val, die als een com­ple­te ver­ras­sing komt voor de be­vel­heb­bers van de stad. In de stad wordt he­vig ge­voch­ten, maar het gar­ni­zoen ver­trekt al snel de stad uit. Ber­gen op Zoom valt in han­den van moor­den­de en plun­de­ren­de sol­da­ten. Een groot deel van de stad ligt in puin, de be­vol­king is nog ja­ren­lang be­rooid en erns­tig ge­trau­ma­ti­seerd door de val van de Maagd.
Bron van deze tekst: Handels- en vestingstad.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.

De maquette is in het Mu­se­um Mar­kie­zen­hof op een hel­ling ge­plaatst, zo­dat de toe­schou­wer van be­ne­den af een goed over­zicht heeft op het mo­del van de­ze stad, maar er is ook een stel­la­ge, die men via een trap kan be­klim­men, van­waar men de stad van­af de zee­zijde (Schel­de) kan be­kij­ken.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.
Door de lichtinval en ref­lec­tie lijkt het als­of de grach­ten van de ves­ting­wer­ken echt vol wa­ter staan.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.
Een landkaart van de ves­tings­tad Ber­gen op Zoom en di­rec­te om­ge­ving. Het lijkt er­op dat de­ze land­kaart mo­del is ge­weest voor de ma­quet­te, hier­bo­ven.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.