1 januari 1998

Leembouw

Een pa­leis in Ta­rīm. Het is ei­gen­lijk on­voor­stel­baar dat zul­ke gro­te hui­zen he­le­maal van mod­der (in de zon ge­droog­de leem: Mud brick) zijn ge­bouwd.
Na de com­mu­nis­tische machts­over­na­me in Zuid-Je­men in de ja­ren zes­tig, wer­den in Ta­rīm de ei­ge­na­ren van de­ze pa­lei­zen ver­dre­ven en de nieuwe be­won­ers wa­ren men­sen die die voor­heen slech­ter woon­den. Aan on­der­houd werd niets meer ge­daan, zo­dat men wel in een gro­ter huis woon­de, maar op den duur niet per­se be­ter.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9469) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Mijn col­le­ga Taw­fīq vloog gis­te­ren weer naar huis. Ik blijf nog en­ke­le da­gen in Je­men. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Donderdag, 1 januari 1998.
Sana’a: 44/4. – 3 Ra­ma­ḍān.
Nachtelijke ge­luids­op­na­mes van 23.55 tot 00.45 en 03.35 tot 05.50 uur*(1).
8.00 uur ontbijt.
Dagboek bij­wer­ken.
Lezen in het boek van Tim Mackin­tosh-Smith: Yemen, tra­vels in dic­tio­na­ry land*(2).
Slapen van 10.00 tot cir­ca 11.30 uur.
Lezen.
Namiddag een uur door de stad wan­delen. Ik wissel 100 US$ voor 12.950 rial.
Geld uit­zoe­ken. Veel bil­jet­ten blij­ken te ver­schil­len. Ik leg 1.915 rial op­zij.
In de nieuwe stad van Ṣanaᶜā’ koop ik een krant: al-Thaw­ra [De re­vo­lu­tie] en lees die in de loun­ge van het Taj She­ba ho­tel.
Onderweg naar het ho­tel koop ik ba­na­nen en smeer­kaas. Met het brood dat ik nog heb, eet ik dat op mijn ka­mer op.
Lezen in het boek van Tim.
Einde van de Ra­ma­ḍān-dag (17.47 uur): het ka­non­schot. Ik neem het ge­luid daar­van op.
Slapen om circa 20.00 uur.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Geluidsopnames. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.

*(2)
Tim Mackintosh-Smith. Hij is de au­teur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Yemen: travels … etc.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.