6 december 1997

9443-1997-12-05 (Tarim 97-XI_020 kopie)

Dit is het ᶜIššah-pa­leis (ﻗﺼﺮ ﻋﺸﺔ)* te Tarīm. Dit pa­leis is he­le­maal van leem ge­bouwd (mud brick) en de ar­chi­tec­tuur is be­ïn­vloed door de een In­dia­se is­lam­stijl (Moghul). Te­gen­woor­dig (2017) zijn de kleu­ren, die hier, op deze dia uit 1997, vaal­blauw zijn, weer fel don­ker­blauw ge­schil­derd.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9443) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Maktabat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zaterdag, 6 december 1997.
Tariem: 18/30.
Toen ik om 8.00 naar be­ne­den kwam om te gaan ont­bij­ten, stond [col­le­ga] Taw­fiq in de re­cep­tie. Even had ik een mo­ment dat ik dacht dat ik droom­de, maar dat was niet zo. Hij en de si­tu­a­tie was echt.
Ik had voor 9.00 uur een taxi be­steld om cir­ca 10.00 uur op de lucht­ha­ven van Say’ūn te zijn om hem te ont­van­gen.
DK. van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de had be­weerd dat men te­gen­woor­dig om 9.00 uur ver­trekt uit Ṣanaᶜā’. Ik had Abd al-Raḥ­mān twee­maal ver­geefs ver­zocht dat te ve­ri­fië­ren.
We namen samen het ont­bijt in het ho­tel en Taw­fiq ging mee naar de lucht­ha­ven, waar ik ook met Abd al-Raḥ­mān had af­ge­spro­ken.
We kochten daar­na een ge­ne­ra­tor voor de bi­blio­theek van 1.810 US$: 3 KW / Ben­zi­ne / vrij stil.
Dan gaan we naar de bi­blio­theek waar Taw­fiq veel in­druk maakt met zijn feil­loos Ara­bisch.
In het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel bied ik Taw­fiq, Abd al-Raḥ­mān en de taxi­chauf­feur een lunch aan.
Daarna bespreken we met Abd al-Raḥ­mān het pro­ject en la­ter Taw­fiq en ik sa­men.
We wandelen door het don­ke­re stad­je en drin­ken er­gens thee.
We eten in het res­tau­rant [van het ho­tel] een lich­te maal­tijd en ver­bren­gen de avond door, al klet­send, op mijn ter­ras tot cir­ca mid­der­nacht.
Daarna doe ik de pro­ject­ad­mi­ni­stra­tie.
Bed circa 01.30 uur.
Max 39,4°C., min: 17,3°C.
Max: 54%, min: LO%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
ᶜIššah-pa­leis (ﻗﺼﺮ ﻋﺸﺔ).
Klik hier voor een aan­tal re­cen­te fo­to’s. De tekst is in het Ara­bisch.
Wi­ki­pe­dia: Moghul-stijl / -achitectuur. Mughal (Engels).

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.