7 december 1997

Bibliotheek

Deze enigs­zins over­be­lich­te dia, ge­maakt op 21 mei 1996 met een groot­hoek­lens, tij­dens mijn eer­ste ver­blijf in Tarīm, geeft een in­druk van de in­de­ling de Aḥ­gāf-bi­blio­theek. De ijze­ren kas­ten met de hand­schrif­ten staan langs de wan­den, links en rechts, op­ge­steld en heb­ben gla­zen deu­ren.
Ik schoot deze dia tij­dens het be­zoek van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­deur aan de bi­blio­theek. De man­nen / me­de­wer­kers van de bi­blio­theek zit­ten schijn­baar niets te doen, maar wach­ten tot­dat de Am­bas­sa­deur ver­trekt, zo­dat ze weer aan het werk kun­nen gaan.
Links in de hoek zit de heer Ḥu­sayn al-K. die el­ke ge­le­gen­heid aan­greep om de ge­druk­te boe­ken, die een on­der­deel van het Ne­der­land­se ge­schenk aan de bi­blio­theek vorm­den, te be­stu­de­ren. De­ze boe­ken heb­ben be­trek­king op Je­men in het al­ge­meen en de Ha­dra­maut in het bij­zon­der. Na­slag­wer­ken vorm­en te­vens een be­lang­rijk on­der­deel van het ge­schenk.
Het meu­bi­lair, zo­als de ta­fels links op de ach­ter­grond, maak­ten deel uit van het ge­schenk. Al­les uit Ne­der­land was per con­tai­ner aan­ge­voerd. (Zie daar­voor 23 april 1996.)
De man­nen dra­gen al­le­maal een sa­rong (voor­na­me­lijk van In­do­ne­sische ma­ke­lij), want dat is de tra­di­tio­ne­le kle­ding in de Ḥaḍramaut.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9444) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zondag, 7 december 1997.
Tariem: 19/29.
Op 6.45 uur.
Circa 9.30 uur in de bi­blio­theek. Er zijn men­sen van de We­reld­bank.
Thuis [hotel] cir­ca 13.30 uur.
Lunch.
Zwemmen.
Nu 16.30 uur.
Ik voer veel be­spre­kin­gen met [col­le­ga] Taw­fīq. Hij wil zeer door­tas­tend op­tre­den en over ie­de­re stui­ver on­der­han­de­len. Hij heeft veel idee­ën om een en an­der hier aan te pak­ken. Hij is zeer ge­dre­ven.
Met het be­spre­ken van al­ler­lei za­ken ver­lies ik veel werk­tijd waar­in ik de da­ta­ba­se zou kun­nen ver­be­te­ren.
Van circa 21.30 tot 00.00 uur werk ik er­aan.
Weer:
Min: 17,5°C. / 21% [Lucht­voch­tig­heid.]
Max: 39,9°C. / 52%.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.