8 december 1997

Eerstedagenveloppe
Eer­ste­dag­en­ve­lop­pe van 30 no­vem­ber 1996 met bij­zon­de­re plan­ten in Je­men en op het Je­me­ni­tische ei­land So­co­tra.
www.ohmygosh.on.ca/stamps/yemen/roy96.htm

30 November 1996
Rare Yemeni plants
20 rials – Parodia maasii
50 rials – Notocatus cris­tata
60 rials – Adenium obessum So­co­tra­numi
70 rials – Dracaena cin­na­bari
100 rials – Mammil­la­ria erythro­sper­ma

Bovenstaande tekst komt van ge­noem­de web­si­te, maar de na­men van de plan­ten ko­men niet he­le­maal over­een met de tekst op de post­ze­gels.


Post­zegel (uiterst links bo­ven): 70 rials. Dra­caena Cin­na­bari is een plant die al­leen voor­komt op het eiland So­co­tra voor de kust van Je­men. Hier zijn plaat­se­lijk nog re­de­lijk gro­te po­pu­la­ties te vin­den, met na­me op de Hagh­ier-ber­gen en de na­bij­ge­le­gen kalk­steen­pla­teaus. El­ders op het ei­land zijn nog enige re­lict­po­pu­la­ties en de soort is he­le­maal ver­dwe­nen van het wes­te­lijk uit­ein­de van het ei­land. (Bron: Wi­ki­pe­dia.)
Post­zegel (vier­kant, links bo­ven): 50 rials. No­to­ca­tus Cris­tata. (Ver­moe­de­lijk gaat het hier­bij om een druk­fout en moet de naam zijn: No­to­cac­tus Cris­tata), maar een plant met slechts de­ze (een­vou­di­ge) aan­dui­ding is op in­ter­net niet be­kend.
Post­zegel (vier­kant, rechts bo­ven): 20 rials. Pa­ro­dia Maasii.
Post­zegel (vier­kant, links be­ne­den): 60 rials. Ade­nium Obe­sum So­co­tra­num. Ade­nium is een ge­slacht uit de maag­den­palm­fa­mi­lie (Apo­cy­na­ceae). De soor­ten ko­men voor in Afri­ka en op het Ara­bisch Schier­ei­land. Een be­ken­de soort is de woes­tijn­roos (Ade­nium obe­sum). (Bron: Wi­ki­pe­dia.)
Post­zegel (vier­kant, rechts be­ne­den): 100 rials. Mam­mil­la­ria Erythro­sper­ma ist ei­ne Pflan­zen­art aus der Gat­tung Mam­mil­la­ria in der Fa­mi­lie der Kak­teen­ge­wächse (Cac­taceae). Das Arte­pi­the­ton erythro­sper­ma be­deu­tet mit ro­tem Sa­men. (Bron: Wi­ki­pe­dia.)

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9445) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Maktabat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Maandag, 8 december 1997.
Tariem: 20/28.
Op 5.15 uur!
Werken aan de da­ta­ba­se tot 8.00 uur. Dit is te gek. Ik wil niet meer zo vroeg be­gin­nen, maar al die be­spre­kin­gen met Taw­fīq kos­ten veel an­de­re werk­tijd, hoe­wel al­les zeer nut­tig is.
Taw­fīq maakt me at­tent op mooie Je­me­ni­tische post­zegels en ik be­sluit er over­al twee van te ko­pen, sa­men voor 6.480 Rial, cir­ca f. 100,00.
Ik begin met het on­der­wij­zen van Ḥu­sayn al-H. over het ge­bruik van de da­ta­ba­se.
Op mijn ter­ras eten met Taw­fīq.
Even met een Duit­ser, Hans Die­ter …, apo­the­ker uit Bie­le­feld pra­ten.
Even zwemmen.
Dagboek bij­wer­ken.
Min: 17,5°C. 21%.
Max: 37,4°C. 48%.
Ik werk tot circa 23.30 aan de da­ta­base en weet daar­bij de be­vei­li­ging te re­ge­len.
Ik at brood op mijn ka­mer.
Bed circa 00.00 uur.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Socotra:
GM., Wi., F.
:ﺳﻘﻄﺮﻯ

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.