25 december 1997

Tarim

Tarīm, een stad­je he­le­maal op­ge­trok­ken uit mod­der: mud brick.
In het mid­den de mi­na­ret van de Miḥ­dār-mos­kee en links er­naast, iets meer op de voor­grond de mi­na­ret van de gro­te mos­kee, waar on­der het dak de Aḥ­gāf-bi­blio­theek ge­ves­tigd is.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9462) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Donderdag, 25 december 1997.
Tariem: 37/11. Eerste Kerst­dag.
Op 6.45 uur.
Samen ontbijt met Taw­fīq.
Naar de taxi­stand­plaats en naar Say’ūn.
Registratie en uitreis­vi­sum zou an­der­half uur kos­ten, dus zie ik er­van af.
We bespreken en be­ta­len on­ze te­rug­reis naar Ma’rib op zon­dag 28-12-97 a.s. en gaan in laat­ste be­spre­king met Abd al-Raḥ­mān, de di­rec­teur van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek te Ta­rīm.
Om 13.00 uur hebben we een af­spraak met Ca­te­ri­na, Ma­ya en Pa Bo­rel­li*. We eten, op on­ze kos­ten, in Say’īn in een res­tau­rant.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Gaṣr al-Hawta

We gaan naar het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa ho­tel [het Ḥaw­ṭa-pa­leis] in Ši­bām, waar de Bo­rel­li’s lo­ge­ren.
Het hotel is té chi­que, naar mijn smaak.
Caterina is super en­thou­siast als ze band­op­na­mes laat ho­ren van al-Ḵoe­ray­ba in Wā­dī Doe­ᶜan. We doen dat na het zwem­men.
Daarna gaan we op kos­ten van de Bo­rel­li’s eten.
Maya zegt niet zo­veel, maar is wel heel vro­lijk en ziet er ook zo uit. Beide vrou­wen zijn te­gen de veer­tig, of er al over­heen.
Na het eten schei­den on­ze we­gen.
Vanaf dat ik in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel in Tarīm te­rug ben (circa 22.15 uur) werk ik aan de fi­nan­ciën van het Ta­rīm-pro­ject en schrijf in mijn dag­boek over van­daag.
Nu 00.30 uur.
Temperatuur: 14,9°C. / 39,9°C.
Vochtigheid: 21%. / 55%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.
Maya Bo­rel­li. Een mooie en vrolijke vrouw.
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
al-Ḥawṭa Palace Hotel:
GM., F.
:ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺤﻮﻃﺔ

Ma’rib:
GM., Wi.
:ﻣﺄﺭﺏ
al-Ḵoerayba:
:ﺍﻟﺨﺮﻳﺒﺔ
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.