26 december 1997

Auteur

Dit is de au­teur de­zes. Een fo­to van mij, ge­maakt door col­le­ga Taw­fīq.
Dit is het schild dat wij op de bi­blio­theek lie­ten aan­bren­gen, maar dat er in 2017 niet meer hangt, blijkt uit foto’s op in­ter­net.
Wan­neer u be­schikt over Face­book, dan kunt u hier een fo­to van hui­di­ge de in­gang van de Bi­blio­theek zien.
Op YouTube is ook te zien dat de Bi­blio­theek niets meer ver­meldt over de Ne­der­land­se bij­dra­ge aan het be­houd er­van.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9463) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Van­daag is het vrij­dag, de ge­brui­ke­lij­ke vrije dag in is­la­mi­tische ge­meen­schap­pen, dus ook in Ta­rīm. – De­ze dag is de laat­ste he­le dag die wij, mijn col­lega Taw­fīq en ik, in dit stad­je met de bij­naam Tarīm al-Ġinā’ (ﺗﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ = het zin­gen­de Tarīm) zul­len door­bren­gen. Mor­gen gaan we over­nach­ten in het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa ho­tel [het Ḥaw­ṭa-pa­leis] in Ši­bām en van­daar­uit ver­trek­ken we op zon­dag 28 de­cem­ber a.s. door de woes­tijn naar Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Vrijdag, 26 december 1997.
Tariem: 38/10. Twee­de Kerst­dag.
Op circa 7.00 uur.
Ontbijt.
Ik geef het hotel­per­so­neel ge­za­men­lijk 10.000 rial [f. 150,00, uit ei­gen beurs]. “Eer­lijk on­der el­kaar ver­de­len.”, zeg ik te­gen de och­tend­re­cep­tio­nist Hāšim.
Inpakken [van mijn ba­ga­ge] met de Walk­man op: ik luis­ter naar Jun­gle- en Tech­no-mu­ziek]
Buiten lezen: ar­ti­ke­len van R.B. Ser­jeant. (Die Taw­fīq in fo­to­ko­pie mee­bracht.)
Van circa 14.00 tot 21.30 lezen, met uit­zon­de­ring van 19.00 tot 20.00 uur: di­ner.
Computeren vanaf 21.30 tot 22.30 uur.
Nu 23.00 uur.
Temperatuur: 15,9°C. / 39,4°C.
Vochtigheid: 46%. / LO%.
De laatste nacht in Tarīm in 1997.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.