29 november 1997

Personeel

Vlnr.: Ḥusayn al-A., re­ce­ptio­nist in 1996, de Bawwāb, (de poort­wach­ter, wiens naam ik niet weet), Manṣūr, be­heer­der van de Ca­fe­ta­ria in 1996, Sālim al-T, re­cep­tio­nist, zo­wel in 1996 als in 1997. Een mij on­be­ken­de man. (Ver­moe­delijk uit Noord-Je­men, ge­zien zijn kle­ding­stijl.)

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9436) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. De ko­men­de we­ken lo­geer ik daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en zal er wer­ken in de al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – De bi­blio­theek is tot maan­dag ge­slo­ten we­gens een is­la­mi­tische feest­dag, eer­gis­te­ren. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zaterdag, 29 november 1997.
Tariem: 11/37.
Afgelopen nacht, bui­ten mi­ni­mum­tem­pe­ra­tuur: 18,9°C en 71% lucht­voch­tig­heid.
Om 7.00 uur: 23,0°C en 65%. Om 9.30 uur: 33,9°C en 41%.
Ontbijt in het ho­tel.
Ik werk tot 00.30 uur aan de da­ta­ba­se en vor­der een heel eind.
Ik zwom en ik at in het res­tau­rant een kip met rijst.
Manṣūr van de Ca­fe­ta­ria, ver­le­den jaar [1996], kwam mij op­zoe­ken. Ik kan met hem pra­ten, maar al­leen over een­vou­di­ge din­gen. Hij werkt nu, even­als Ḥu­sayn al-A. in het Salām-ho­tel [Say’ūn], maar in te­gen­stel­ling met Ḥusayn, woont Manṣūr nog wel in Tarīm.
Het Salām-hotel is van de re­ge­ring. Daar heeft men rech­ten (en pen­sioen). Het Gaṣr al-Goeb­ba-hotel is pri­vé, daar gel­den geen rech­ten.
Manṣūr wist nog pre­cies wel­ke fo­to’s ge­maakt wa­ren. Ik had er slechts één bij me met hem er­op. Het is on­be­grij­pe­lijk voor me­zelf dat ik de an­de­re (ook nog met an­de­re men­sen er­op) niet heb la­ten af­druk­ken. Ik heb al­leen maar aan me­zelf ge­dacht!
Ik ben de enige gast in het ho­tel. Ik zwom dus al­leen. Geen mooie vrouw of man in de buurt.
Ik gaf 13.200 rial aan Sā­lim al-T. Het ho­tel kost tot nu toe 13.077 rial. [Cir­ca f. 196,00, voor vier nach­ten en vijf maal­tij­den.]
De hoogste tem­pe­ra­tuur was van­daag 40,4°C.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.