18 december 1997

Shibam

Dit is een dia van de ach­ter­kant van de stad Ši­bām in de Ḥa­ḍra­maut. Ge­woon­lijk wordt die al­leen aan de voor­kant ge­fo­to­gra­feerd, maar de ach­ter­kant is net zo spec­ta­cu­lair.
Nog meer foto’s van Ši­bām, zo­wel bui­ten­om als in de stad, 1996: april, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9455) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Donderdag, 18 december 1997.
Tariem: 30/18.
’s Nachts heb ik een op­ge­bla­zen ge­voel en ik voel me licht mis­se­lijk. Ik over­weeg een vin­ger in mijn keel te ste­ken, maar doe het toch maar niet. Na een lang­durig toi­let­be­zoek gaat het iets be­ter.
Op circa 6.00 uur.
Dagboek bijwerken.
Taw­fīq wil zich la­ten re­gi­ste­ren als zijn­de in Je­men [We zijn nu in Say’ūn], maar dat gaat niet, want de amb­te­na­ren moe­ten plots naar de ka­zer­ne. Ik denk aan een staats­greep, maar la­ter blijkt dat de pre­si­dent van­daag op be­zoek komt.
Taw­fīq en ik gaan naar Ši­bām en blij­ven daar cir­ca twee uur. (Voor Taw­fīq is dit de eer­ste keer.)*(1).
Circa 13.00 uur, vol­gens af­spraak, bij Abd al-Raḥ­mān in zijn kan­toor. [Mu­se­um Say’ūn.] Van­daar naar hem thuis, met Ca­te­ri­na Bo­rel­li*(2), haar chauf­feur en Taw­fīq.
Lunch, niet slecht, bij hem thuis.
Dan naar de Hadramaut Art Gal­le­ry, zijn ga­le­rie in op­rich­ting.
De blote man­nen­lij­ven van werk­lie­den op eni­ge af­stand fas­ci­ne­ren me. (Blo­te bo­ven­lij­ven.)
Rond 18.00 zijn we per taxi te­rug in Tarīm en Taw­fīq en ik eten in het stads­res­tau­rant in de al-Taw­ḥī­dī-straat. (Ri­ch­ting mos­kee en al-Aḥ­gāf-bi­blio­theek.)
De jongen die daar de af­was ver­zorgt, mooi diep zwart, heeft al die ke­ren dat ik er kom, mijn aan­dacht.
We eten er shek­shoeka (ui­en, ei en to­maat) en ver­tel­len met een be­ken­de van Taw­fīq uit Sin­ga­po­re, die in Ta­rīm gods­dienst stu­deert. Hij is een In­diër en hij spreekt per­fect En­gels, maar heeft gro­te moei­te met het Ara­bisch.
Hotel.
Terras.
Bed circa 23.00 uur. Moe.
[Temperaturen, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 13,9°C. / 39,1°C.
[Luchtvochtig­heid, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 43% / LO%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Šibām. Een stad in de Ḥa­ḍra­maut. De­ze plaats wordt ook het Man­hat­tan van de woes­tijn ge­noemd, om­dat vrij­wel al­le hui­zen ze­ven, of soms zelfs meer, ver­die­pin­gen heb­ben, ter­wijl ze toch he­le­maal van leem (mud brick) zijn ge­bouwd. Voor Taw­fīq is het de eer­ste keer dat hij deze plaats be­zoekt. Voor mij is het de der­de keer, want ik was er in 1996 ook al twee keer.
1996: april, 5 en 12.

Te­rug.

*(2)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.