Utrecht: Park Lepelenburg

7 juli 2019


Park Lepelenburg

Park Lepelenburg, met de dom­toren op de ach­ter­grond.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 18413


De rondom de oude binnenstad ge­le­gen wal­len, af­kom­stig van de vroe­ge­re ver­de­di­gings­wer­ken, in oor­sprong da­te­rend uit de 12e eeuw; tus­sen 1829 en 1885 naar plan­nen van J.A. Zocher ge­plant­soe­neerd; met de daar­bij be­ho­ren­de grach­ten­gor­del, te we­ten de grach­ten met hun ka­de­mu­ren of ta­luds. Voort de res­tan­ten van de on­der Karel V ge­bouw­de ste­nen bol­wer­ken Zon­nen­burg, Ster­ken­burg en Mae­nen­burg, de res­tan­ten van de voor­ma­li­ge Ci­ta­del Vre­den­burg en die van de vijf aar­den bol­wer­ken om­streeks 1580 aan­ge­legd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18413.)


Wikipedia
LepelenburgZocherparkJan David ZocherKeizer Karel VZonnenburgDom van Utrecht.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Bolwerk.


Menu – 07/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Park Lepelenburg

Park Lepelenburg, met de domtoren op de achtergrond.


Menu – 07/07: BeginEinde.


Park Lepelenburg

Park Lepelenburg.


Historie Park Lepelenburg
Park Lepelenburg, deel van het Zocher­park, is een van de oud­ste open­ba­re stads­par­ken in Ne­der­land. Het mo­nu­men­ta­le park be­vat veel oude bo­men die nog da­te­ren van de aan­leg tus­sen 1830 tot 1870; ruim vier­hon­derd bo­men in het park zijn ouder dan hon­derd jaar.
De stad Utrecht was tot het begin van de ne­gen­tien­de eeuw om­ringd met mid­del­eeuw­se stads­wal­len. Het Le­pe­len­burg dien­de als een van de ver­de­di­gings­werken van de stad. Om­at de wal­len hun mi­li­tai­re func­tie ver­lo­ren, kreeg het toen­ma­li­ge ge­meen­te­be­stuur toe­stem­ming van het Rijk om de ver­de­di­gings­wer­ken te slo­pen. De ge­meen­te gaf in 1830 op­dracht aan ar­chi­tect J.R. Zocher [sic] om hier een park aan te leg­gen voor de stad­be­wo­ner, om te wan­de­len en te fla­ne­ren. Rond de tijd van de aan­leg heet­te het park nog ‘wan­de­lin­gen’. Te­gen­woor­dig staat het park bekend onder de naam Zocher­park, waar het Le­pe­len­burg on­der­deel van­uit maakt.


Menu – 07/07: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.