Nijmegen: Voetgangersbrug

27 april 2019


Toegangspoort Valkhofpark

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Rijksmonument 523070.


Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek.

VOETGANGERSBRUG met TOEGANG­SHEK uit­ge­voerd in 1886 naar ontwerp in ec­lec­ti­sche stijl van de Nij­meeg­se stads­ar­chi­tect JAN JACOB WEVE (1852-1942). De brug func­tio­neert als toe­gangs­brug van­af het Kelf­kens­bosch naar het Valk­hof, en over­brugt daar­bij de Voer­weg die in een dal ligt tus­sen het Valk­hof, Kelf­kens­bosch en Hun­ner­park.
De brug en het hekwerk zijn op­ge­richt ter ere van de com­mis­sie die zich van­af 1874 heeft in­ge­zet voor de slech­ting van de stads­wal­len van Nij­me­gen en de uit­leg van de stad. In het smeed­werk van het toe­gangs­hek, uit­ge­voerd door Jos Meyer Riet­jes [sic] uit Roer­mond, wordt dit ‘Drie­man­schap’ door mid­del van tekst ge­hul­digd. Na­dat in 1977 de brug werd ver­nield door aan­rij­ding van een vracht­wa­gen, zijn brug en smeed­werk ge­res­tau­reerd en ge­deel­te­lijk ge­re­con­stru­eerd, waar­bij een aan­tal ele­men­ten in het smeed­werk ver­lo­ren zijn ge­gaan.

Vanaf het Kelfkens­bosch is in een cen­traal ge­plaat­ste car­tou­che te le­zen: ‘De ge­meen­te Nij­me­gen sticht­te de­ze brug als hul­de­blijk aan de le­den der com­mis­sie voor den uit­leg der stad’, er­on­der staan in drie vel­den de na­men van de raads­le­den ‘H.L.Ter­weindt’ [sic], ‘M.W.Fran­cken.NGZ’ en ‘Joh.H.Graadt van Rog­gen’.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 523070.)

Nadere toelichting:

Francken, Graadt van Rog­gen, Ter­windt
[…] Deze commissie, bekend geworden als het drie­man­schap, be­stond uit voor­zit­ter mr. Wal­ra­ven Fran­cken (ad­vo­caat en wet­hou­der), Jo­han­nes H. Graadt van Rog­gen (koop­man en lid van de Ka­mer van Koop­han­del) en Her­man Ter­windt (steen­fa­bri­kant en la­ter ook wet­hou­der). […]
(Bron: Huis van de Nij­meeg­se ge­schie­de­nis.)

De smederij te Roermond heet / heet­te vol­gens een brief­hoofd: Fa. Jos Meijers-Rietjens, J. Meijers jr.
(Bron: Sociaal Historisch Cen­trum voor Lim­burg.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Jan Ja­cob WeveValk­hof­park Nij­me­gen.


Websites:
Fotocollectie Regionaal Ar­chief Nij­megenCommissie tot de Uit­leg van de Stad Nij­megenMr. Fran­ckenJoh. Graadt van Roggen.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Eclecticisme.


Menu – 27/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Toegangspoort Valkhofpark (detail)

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Menu – 27/04: BeginEinde.


Toegangspoort Valkhofpark (achterzijde)

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Aan de Valkhofzijde staat in het cen­tra­le pa­neel: ‘Ont­man­te­ling van Nij­me­gen be­gon­nen in 1879, uit­leg der stad vol­tooid in 1885’. Er­on­der in drie vel­den: ‘Anno Do­mini’, ‘Een­dracht maakt macht’ en ‘MDCCCLXXXV’.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 523070.)


Menu – 27/04: BeginEinde.


Toegangspoort Valkhofpark (hekwerk)

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Menu – 27/04: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.