Nijmegen: Valkhofpark

26 april 2019


St. Nicolaaskapel

St. Nicolaaskapel
Gezien vanaf de Vleeshouwerstraat.


Rijksmonument 31192.


Het Valkhof.

Van de in 1155 door Kei­zer Fre­de­rik Bar­ba­ros­sa, ter plaat­se van een in de Ka­ro­lin­gi­sche tijd ge­stich­te palts, her­bouw­de burcht zijn na de slo­ping in 1796-’97 on­der an­de­re de vol­gen­de de­len be­waard ge­ble­ven.
1: St. Nicolaaskapel,
2: Barbarossa-ruïne.


St. Nicolaaskapel.

1. St. Nicolaaskapel. Centraal aan­ge­legd bouw­werk, be­staan­de uit een acht­zij­di­ge kern, waar­om­heen een la­ge­re, zes­tien­hoe­ki­ge om­gang, na om­streeks 1030 in tuf­steen op­ge­trokken en in de go­ti­sche pe­rio­de ten de­le in bak­steen ver­nieuwd, waar­bij het mid­den­ge­deel­te ver­hoogd werd en de om­gang kruis­rib- en graat­ge­wel­ven ver­kreeg. Aan de west­zij­de een uit­ge­bouwd por­taal met over­wel­ving en aan de oost­zij­de een drie­zij­di­ge, go­ti­sche al­taar­nis. Uit­wen­dig zijn de om­gangs­mu­ren ver­sierd met rond­boog­nis­sen, voor­zien van im­pos­ten; in­wen­dig is de in twee ver­die­pin­gen ver­deel­de om­gang be­ne­den naar de mid­den­ruim­te ge­opend door rond­bo­gen; daar­bo­ven door rond­boog­nis­sen, waar­in ge­kop­pel­de bo­gen op door Ir J.J. Weve en, na oor­logs­be­scha­di­ging, 1953-’58 door Ir G.J. Deur.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31192Beeldbank: 412.208.)

(Er is enige onduidelijkheid over de naam van ar­chi­tect Deur. Hier­bo­ven heet hij G.J. Deur, maar op in­ter­net komt ook de naam J.G. Deur voor. Ook George Deur. Op 20 april 2019 be­staat er geen Wi­ki­pe­dia-pa­gi­na over hem, ter­wijl hij toch zeer ac­tief ge­weest is in Nij­me­gen en om­ge­ving.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Sint-NicolaaskapelJan Ja­cob WeveValk­hof­park Nij­me­genKa­ro­lin­genKa­ro­lin­gi­sche re­nais­san­cePaltsBurcht.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
KooromgangTuf­steenGo­tiekBak­steenKruis­rib­ge­welfGraat­ge­welfPor­taalGe­welfAl­taarNisRond­boogIm­postBoog.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


St. Nicolaaskapel

St. Nicolaaskapel
Valkhofpark.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Barbarossa-ruïne

Barbarossa-ruïne
Valkhofpark.


Rijksmonument 31192.


Barbarossa-ruïne.

2. Barbarossa-ruïne. Uit tuf­steen op­ge­trok­ken ab­sis met frag­men­ten der aan­slui­ten­de zij­mu­ren, on­der­deel van het in 1155 door Kei­zer Fre­de­rik Bar­ba­ros­sa op­ge­trok­ken pa­leis. De ab­sis ver­toont de ro­maan­se de­co­ra­tie van het Rijn­land met be­ne­den li­se­nen, ver­bon­den door ge­kop­pel­de rond­bo­gen en bo­ven rond­boog­ven­sters met ge­pro­fi­leer­de dag­kan­ten, ge­schei­den door ko­lo­net­ten. Be­kro­nend rond­boog­fries. In­wen­dig wordt de triomf­boog ge­dra­gen door twee Ro­mein­se zui­len met Ka­ro­lin­gi­sche ka­pi­te­len van mar­mer. Van de cryp­te zijn de aan­zet­ten der kruis­rib­ge­wel­ven en frag­men­ten der vrij­staan­de, dra­gen­de zuil­tjes be­waard ge­ble­ven. Bin­nen de ab­sis bouw­frag­men­ten uit de Ro­mein­se en Ka­ro­lin­gi­sche tijd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31192Beeldbank: 13760-54638).


Wikipedia:
Frederik I BarbarossaMaas­landse (en Rijn­landse) kunst.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Absis / ApsisRo­maansLi­seenRond­boogVen­sterDag­kantCo­lonnetRond­boog­friesTriomf­boogRo­mein­se zuilKa­pi­teelMarmerCrypteKruis­rib­gewelf.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Barbarossa-ruïne

Barbarossa-ruïne
Valkhofpark.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.