Hanzestad Hattem: Daendels

02 april 2019


Daendels

Wie?: Herman Willem Daendels
Schilder?: Raden Saleh
Waar?: Voerman Museum Hattem.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Websites

Wikipedia: Herman Wil­lem Daen­dels (1762-1818).
Wikipedia: Raden Saleh (1811-1880).
YouTube: Interview met prof. dr. Wil­lem Frij­hoff over Daen­dels (10:48 min).
Website: Voerman Mu­seum Hat­tem.

Menu – 02/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Daendels

Portret van H.W. Daendels als gou­ver­neur-ge­ne­raal van Ne­der­lands Indië (1807-1811) door Raden S.B. Saleh. 1838
Op het schilderij is aan de lin­ker­zij­de een deel van de grote Post­weg af­ge­beeld.
Daendels kon de aanleg re­a­li­se­ren door mid­del van dwang­ar­beid van Ja­va­nen. De aan­leg heeft meer dan tien­dui­zend Ja­va­nen het le­ven ge­kost van­we­ge van be­smet­te­lij­ke ziek­ten die uit­bra­ken door de slech­te hy­gie­ni­sche toe­stan­den waar­on­der ge­werkt moest worden.
Des­on­danks wordt de aan­leg van de Gro­te Post­weg zo­wel in de In­di­sche als in de Ne­der­land­se his­to­rio­gra­fie ge­prezen.


Menu – 02/04: BeginEinde.


Daendelshuis

Daendelshuis
Kerkhofstraat 11
Rijksmonument
Monumentnummer: 20949.


Rijksmonument: 20949.
“Daendelshuis”. PAND, bestaande uit twee even­wij­dig lo­pen­de vleu­gels, waar­van de oos­te­lij­ke ge­da­teerd is 1618. Dit huis is ge­bouwd te­gen de ach­ter­zij­de van het laat-mid­del-eeuw­se pand Kerk­hof­straat 9, waar­me­de het in oor­sprong een ge­heel uit­maak­te. Het uit een par­ter­re en twee ver­die­pin­gen be­staan­de oos­te­lij­ke deel draagt een pan­nen za­del­dak tus­sen een punt­ge­vel aan de zuid­zij­de en een in- en uit­ge­zwenk­te top­ge­vel met na­tuur­ste­nen dek­pla­ten en een top­pi­las­ter aan de noord­zij­de. De voor­ge­vel is rijk be­han­deld in re­nais­san­ce­vormen en be­zit ge­pro­fi­leer­de na­tuur­ste­nen wa­ter­lijs­ten, na­tuur­ste­nen kruis­ko­zij­nen en twee­licht­ven­sters met lui­ken, ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen met sier­met­sel­werk in de boog­trom­mels, sier­an­kers en een jaar­tal­steen: anno 1618. In de zij­ge­vel smal­le ven­sters met na­tuur­ste­nen mid­den­dor­pels en ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen. Jaar­an­kers 1618. On­der de top een ge­pro­fi­leer­de, na­tuur­ste­nen wa­ter­lijst. Het wes­te­lij­ke deel heeft aan de noord­zij­de een een­vou­di­ge, vroeg 17e eeuwse punt­ge­vel met een mui­ze­tand­lijst on­der de top. De in de 18e eeuw ver­gro­te ven­sters heb­ben ont­las­tings­bo­gen en her­kre­gen bij de re­cen­te res­tau­ra­tie een klei­ne roe­den­ver­de­ling. Aan de zuid­zij­de van het Daen­dels­huis, aan­slui­tend bij Kerk­hof­straat 9, en lang­ge­rek­te, ge­pleis­ter­de vleu­gel van be­ga­ne-grond met een za­del­dak. Ven­sters met ge­pro­fi­leer­de dor­pels en bij de res­tau­ra­tie aan­ge­brach­te schuif­ra­men met klei­ne roe­den­ver­de­ling. De res­tau­ra­tie van het Daen­dels­huis, dat thans is in­ge­richt tot Ned. Her­vormd Jeugd­cen­trum, vond plaats om­streeks 1964.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20949.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
AnkerBoogtrommelDekplaatDorpelKruiskozijnMuizetandlijstNatuursteenOntlastingsboogPilasterPleisterProfielPuntgevelRenaissanceRestauratieRoedenverdelingSchuifraamSierankerSiermetselwerkTopgevelTweelichtvensterVensterWaterlijstZadeldak.


Menu – 02/04: BeginEinde.


Daendelshuis

Daendelshuis
Kerkhofstraat 11.


Daendelshuis

Dit fraaie pand van 1619 was in de vo­ri­ge eeuw de wo­ning van de we­du­we van de be­roem­de Hat­te­mer pa­triot en la­ter Gou­ver­neur-Ge­ne­raal van Ned. Indie Her­man Wil­lem Daen­dels. Daar dankt het pand zijn naam aan. Daen­dels is ge­bo­ren in de Kerk­straat.
De lin­ker­vleu­gels van dit huis zijn nog ou­der dan 1619. Bij de res­tau­ra­tie in de 60-er jaren is de ge­vel van 1619 ge­re­con­strueerd.

ANWB


Wikipedia
PatriottenGouverneur-Generaal


Menu – 02/04: BeginEinde.


Daendelspoortje

Daendelspoortje
Adelaarshoek.
Rijksmonument
Monumentnummer: 20936


Rijksmonument: 20936.
Op de vestingmuur staand ge­pleis­terd pand­je on­der pan­nen dak, 18e eeuw.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20936.)


Menu – 02/04: BeginEinde.


Daendelspoortje

Daendelspoortje


Volgens overlevering zou de be­roem­de Hat­te­mer pa­triot Her­man Wil­lem Daen­dels (1762-1818), la­ter Gou­ver­neur-Ge­ne­raal van Ne­der­lands In­dië, zijn bruid Alei­da van Vlier­den, doch­ter van een Oran­je­klant, ge­schaakt en weg­ge­voerd heb­ben door dit poortje.
In de Middeleeuwen was op de­ze plaats ‘De Nieuw­stad­poort’.

Rond Uit
Hattem


Website / Wikipedia
Aleida van VlierdenOranje­klant


Menu – 02/04: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.