Hanzestad Hattem: Grote Kerk

22 maart 2019


Grote Kerk

Hervormde kerk en het ter­rein rond­om de kerk.

Hoofdwacht (links), Kerk­hof­straat 2.
Woning (wit, rechts), Kerk­plein 1.
Toren, Markt 2a.
Kerk, Markt 2.


Hoofdwacht
Kerkhofstraat 2.
Rijksmonument, nr.: 20944.

V.m. Hoofdwacht. Recht­hoe­kig, bak­ste­nen ge­bouw, ge­da­teerd 1621 en in XIXc ver­bouwd, waar­bij het gro­te bor­des en de ou­de ven­ster­in­de­ling ver­lo­ren gin­gen. Van de oor­spron­ke­lij­ke or­na­men­tiek is be­waard ge­ble­ven de ge­beeld­houw­de be­kro­ning van de dak­ka­pel bo­ven de mid­den­as met vo­lu­ten, sier­va­zen, wa­pen vast­ge­hou­den door leeu­wen en be­kro­nen­de leeuw met wa­pen­schild. On­der de top: anno 1621. Voorts ge­pro­fi­leer­de wa­ter­lijs­ten, ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen, hoek­blok­ken, ban­den en sier­an­kers. Steen met op­schrift en jaar­tal 1672.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20944.)


Woning. (Wit, rechts van de toren.)
Kerkplein 1.
Rijksmonument, nr.: 20950.

Waarschijnlijk 16e eeuws ge­pleis­terd pand.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20950.)


Toren van de Herv. kerk
Markt 2A.
Rijksmonument, nr.: 20972.

Toren Herv. kerk. De toren heeft een ro­maan­se, tuf­ste­nen on­der­bouw, ver­sierd met boog­frie­zen (XII). Ver­hoogd in de 15e eeuw en van een spits met open peer­be­kro­ning, waar­in het uit 1928 da­te­ren­de Tay­lor-ca­ril­lon, voor­zien in 1611. Over de be­ne­den­ver­die­ping van de to­ren een tuf­ste­nen kruis­rib­ge­welf. Voor de to­ren een clas­si­cis­tisch por­taal met ge­beeld­houwd wa­pen en het jaar­tal: MDCCLIII. De to­ren is ge­res­tau­reerd in ca. 1920. …
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 20972.)


Hervormde Kerk
Markt 2.
Rijksmonument, nr.: 20973.

Herv. kerk en het terrein rond­om de kerk. De Herv. kerk, vóór de Re­for­ma­tie ge­wijd aan de H.H. An­dreas en Ca­tha­ri­na, is een drie­beu­ki­ge ba­si­liek in la­te Ne­der­rijns go­ti­sche trant. Het schip, ge­bouwd om­streeks het mid­den der 15e eeuw, heeft pij­lers en kruis­rib­ge­wel­ven. Het koor, in oor­sprong XVa doch ver­nieuwd en ver­groot ca. 1500 (wij­ding 1504), is een­beu­kig, heeft een drie­zij­di­ge slui­ting en draagt een net­ge­welf. Aan weers­zij­den van het koor ka­pel­len, die door slan­ke zuilen van de kerk­ruim­te ge­schei­den wor­den: de noor­de­lij­ke met kruis­rib­ge­wel­ven en de gro­te­re zui­de­lij­ke met drie­zij­di­ge slui­ting en een net­ge­welf. Te­gen de zui­de­lij­ke zij­de van het koor een trap­to­ren (1635). De kerk is ge­res­tau­reerd in 1895-’96 door P.J.H. en Jos. Th. Cuy­pers. …
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 20973.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
BaksteenDak­kapelVoluutWa­ter­lijstOnt­las­tings­boogBandSier­an­kerPleis­ter­laagRo­maansTuf­steenBoog­friesKruis­rib­ge­welfPor­taalBeukBa­si­liekGo­tiekSchipPij­lerKoorNet­ge­welf.


Wikipedia
ClassicismeNe­der­land­se Her­vorm­de KerkSint An­dreasSint Catha­rinaHoofd­wachtRe­for­ma­tieNe­der­rijn­se Go­tiekKapelTrap­torenP.J.H. Cuy­persJos Th. Cuy­pers.


Website
John Taylor & Co. (Taylor Ca­ril­lon.)


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 22/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Grote Kerk

Nederlands Hervormde Kerk
Markt 2.


Menu – 22/03: BeginEinde.


Grote Kerk

Nederlands Hervormde Kerk
Gezien vanaf de Korte Kerkstraat 14.
Rechts is nog een deel van Par­ty­cen­trum De Fran­se School te zien. (Het wit­te pand.)


Menu – 22/03: BeginEinde.


Grote Kerk

Nederlands Hervormde Kerk
Gezien vanaf de Korte Kerk­straat.
De peer­be­kro­ning (de kroon in de vorm van een peer) op de kerk­to­ren, met het Tay­lor-ca­ril­lon.


Menu – 22/03: BeginEinde.


Grote Kerk / Waag en Hoofdwacht

Waag en Hoofdwacht
Kerkhofstraat 2.


Waag en Hoofdwacht

In dit anno 1621 ge­bouw­de pand met het stads­wa­pen
was op de ver­die­ping de hoofd­wacht en op de be­ga­ne
grond de stads­waag ge­ves­tigd. In de 19de eeuw
ver­huis­de de stads­waag naar de vier­schaar in de
Kruisstraat en werd dit ge­bouw als school ge­bruikt.
De buitentrap en de gro­te waag­deu­ren wer­den toen
verwijderd.

ANWB


Menu – 22/03: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.