Meerssen: Gemeentehuis

 
08 januari 2019
 

Gemeentehuis

Gemeentehuis
Markt 50.

 

 

Met bronzen kunst­werk, een voor­stel­ling van de rij­ke ge­schie­de­nis van Meers­sen. (Kun­ste­naar: Wil van der Laan.)

 

 

Wikipedia: Meerssen.

 

 

Menu – 08/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Gemeentehuis

Bronzen kunstwerk op de gevel van het nieuwe gemeentehuis.
(Kunstenaar Wil van der Laan.)
Markt 50.

 

 

In dit kunstwerk wordt de rij­ke ge­schie­de­nis van Meers­sen weer­ge­ge­ven. Mars­na (moe­ras / mer­gel) in de Ro­mein­se tijd, Ka­rel de Gro­te, Ko­nin­gin Ger­ber­ga, de Ba­si­liek, Meers­sen als be­de­vaarts­oord en het (mo­der­ne) be­stuur, die za­ken wor­den al­le weer­ge­ge­ven in dit kunst­werk. De ‘sli­nger’ die door de vier pa­ne­len van het kunst­werk loopt ver­beeldt de sterk me­an­de­ren­de ri­vier de Geul.

 

 

Tot en met 28 fe­bru­a­ri 2019 vindt in het Erf­goed­huis Meers­sen een ex­po­si­tie plaats over het Do­mein Meers­sen in de Mid­del­eeu­wen (450-1250 na Chris­tus). Heeft u al­tijd al meer wil­len we­ten over Ka­rel de Gro­te die een bui­ten­ver­blijf had in Meers­sen? Over ko­nin­gin Ger­ber­ga die het Do­mein Meers­sen schonk aan de ab­dij van Reims? Of over het Ver­drag van Meers­sen?
Breng een bezoek­je aan de­ze ten­toon­stel­ling en leer meer over Meers­sen in die tijd. U kunt Mid­del­eeuw­se ar­te­fac­ten be­kij­ken en krijgt een in­druk van toen­ma­lig Meers­sen dat ver­wik­keld was in een machts­strijd van Fran­ki­sche vors­ten.

 

 

Websites

01.) Wil van der Laan: Marsna.
02.) Toerisme Meerssen: Bronsreliëf Marsna.
03.) Meerssen: Erfgoedhuis Meerssen.
04.) Meertens Instituut (KNAW): Be­de­vaarts­oord Meers­sen.

 

 

Wikipedia

05.) Geul. (Rivier.)
06.) Karel de Grote.
07.) Koningin Gerberga.
08.) Klooster van Saint Remi.
09.) Verdrag van Meersssen.
10.) Het Frankische rijk.

 

 

Menu – 08/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wanneer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.