Meerssen: Grafkapel

 
07 januari 2019
 
Grafkapel

Grafkapel Petrus Regout
Markt 17.

 

 

Mijn vader was een so­ci­a­list / so­ci­aal de­mo­craat van het eer­ste uur. Voor hem en zijn ka­me­ra­den, me­de­strij­ders, in de ‘be­we­ging’ stond Pe­trus Re­gout sy­no­niem voor al­le slech­te din­gen die het ka­pi­ta­lis­me voort­bracht en voort­ge­bracht had. De naam Re­gout be­te­ken­de: het uit­bui­ten van ar­bei­ders en het uit­bui­ten van kin­de­ren (kin­der­ar­beid), want ik de fa­brie­ken van Re­gout werk­ten heel veel kin­de­ren, en voor de in­voe­ring van de Kin­der­wet­je van Van Hou­ten (in 1874) soms nog geen tien jaar oud, nee, zelfs nau­we­lijks ze­ven of acht jaar oud, ook ’s nachts en die twaalf uur moes­ten wer­ken.
Vaak heb ik ver­ha­len ge­hoord over dat er tus­sen de aar­de­werk­fa­briek van Re­gout (de Sphinx) en het na­bij­ge­le­gen wees­huis een on­der­grond­se tun­nel liep, waar­door de we­zen ge­mak­ke­lijk en zon­der op­zien te ba­ren naar de fa­briek gestuurd wer­den om daar aan het werk te gaan.
Lees er hier­over in het Par­le­men­tair on­der­zoek: Ar­beids­en­que­te 1887. In dit on­der­zoek kunt u le­zen wat het werk in de fa­briek van Re­gout in­hield. (Website: DBNL)

 

 

Rijksmonument

Beschrijving
Inleiding
In een Neo-Go­ti­sche bouw­stijl in 1869 in op­dracht van de fa­mi­lie Re­gout ge­bouw­de vrij­staan­de GRAF­KA­PEL met graf­kel­der, ge­si­tu­eerd aan de rand van het kerk­hof van de ba­si­liek van Meers­sen.
De urnenmuur van re­cen­te­re da­tum in de graf­kel­der is uit­ge­slo­ten van be­scher­ming.
Omschrijving
De grafkapel heeft een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond met drie­zij­di­ge slui­ting, telt een bouw­laag en wordt af­ge­dekt met een za­del­dak met drie­zij­di­ge slui­ting ge­dekt met een zin­ken roe­ven­dak. Ka­pel met hou­ten recht­hoe­ki­ge dub­be­le deur met smeed­ij­ze­ren be­slag in een spits­boog­vor­mi­ge om­lijs­ting. In ge­vel­deel aan rech­ter­zij­de van de ka­pel even­eens een recht­hoe­ki­ge hou­ten deur met smeed­ij­ze­ren be­slag. Twee spits­boog­vor­mi­ge glas in lood ven­sters met mer­gel tra­ce­ring in de zij­ge­vels. In de vens­ters in de lin­ker­zij­ge­vel is het fa­mi­lie­wa­pen van de fa­mi­lie Re­gout nog aan­we­zig. De ka­pel is ge­bouwd in mer­gel. (Bron van dit tekst­fra­gment: Rijks­mo­nu­ment 507229.)
Website: Rijksmonument 507229.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Petrus Regout.
03.) Kinderwetje van Van Hou­ten.

 

 

Website

04.) Kerkgebouwen in Limburg: Grafkapel Petrus Regout. (I)
05.) Toerisme Meerssen: Grafkapel Petrus Regout. (II)

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
G.) Gotiek.
N.) Neogotiek.
M.) Mergel.

 

 

Menu – 07/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.