Berlin

Montagehal
Locomotieven montagehal.

Olieverfschilderij Het afwerken van een lo­co­mo­tief van 1874, ori­gi­neel

Geschilderd op een koperen plaat, toont dit schil­de­rij van Paul Fried­rich Meyer­heim het werk in de ijzer­fa­briek van de fir­ma Bor­sig in Moa­bit. Het maakt deel uit van de cy­clus Het om­zet­ten van bo­dem­schat­ten naar in­dus­trie­pro­duct, die uit ze­ven schil­de­rij­en be­staat. De kun­ste­naar schil­der­de de­ze se­rie tus­sen voor de Vil­la Bor­sig te Moa­bit. Het schil­de­rij werd in 1936 door de fa­mi­lie Bor­sig aan het Ver­keers- en Bouw­mu­se­um* ge­schon­ken. In 1984 kwam het schil­de­rij in dit huis. Vier an­de­re schil­de­rij­en han­gen in het Mär­ki­sches Mu­se­um.
Inventarisnr. VBM E-B-41(b)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Lokomotiv Montagehalle

Ölgemälde Vollendungsarbeiten an einer Lo­ko­mo­ti­ve von 1874, Ori­gi­nal

Gemalt auf eine Kup­fer­plat­te, stellt die­ses Öl­bild von Paul Fried­rich Meyer­heim die Ar­beit in dem Ei­sen­werk der Fir­ma Bor­sig in Moa­bit dar. Es ge­hört zu dem Zy­klus Me­ta­mor­pho­se der Bo­den­schät­ze zum In­dus­trie­pro­dukt, das aus sie­ben Ge­mäl­den be­steht. Der Ma­ler schuf die­se Bil­der­fol­ge für die Vil­la Bor­sig in Moa­bit. Das Ge­mäl­de wur­de 1936 von der Fa­mil­ie Bor­sig dem Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um ge­schenkt. 1984 ge­lang­te das Bild in un­ser Haus. Vier wei­te­re Bil­der die­ser Art hän­gen im Mär­ki­schen Mu­se­um.
Inventar-Nr. VBM E-B-41(b)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

*
Bouwmuseum / Baumuseum. Het Duitse werk­woord bau­en heeft een veel gro­te­re, rui­me­re be­te­ke­nis dan het Ne­der­land­se bou­wen. Het kan be­hal­ve con­stru­e­ren / aan­leg­gen ook her­stel­len of on­der­houd be­te­ke­nen.
In Duits­land wor­den Bau­ar­bei­ten ook aan spoor­lij­nen, we­gen of stra­ten ver­richt. Dan kan het gaan om nieu­we aan­leg, maar het kan ook om her­stel­werk of on­der­houd gaan. In het ka­der van het (bo­ven­ge­noem­de) Ver­kehrs­mu­se­um zal het Bau­mu­se­um eer­der op on­der­houds­werk­zaam­he­den be­trek­king heb­ben dan op de bouw van hui­zen of ge­bou­wen, zo­als wij dat in Ne­der­land be­grij­pen. (Het Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um be­staat niet meer.)

Te­rug naar de Ne­der­land­se tekst.

Menu – 11/09: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.