Berlin

Schilderij
Olieverfschilderij Spoorwegbrug bij Eh­ren­breit­stein van 1875. Ori­gi­neel

Dit 3,50 m hoge en bijna 850 kg zwa­re olie­verf­schil­de­rij van Paul Fried­rich Meyer­heim (1842-1915) toont al­le as­pec­ten van het tra­di­tio­ne­le ver­keer ter land en op het wa­ter. Het is het laat­ste deel van de cy­clus Het om­zet­ten van bo­dem­schat­ten naar in­dus­trie­pro­duct, die uit ze­ven schil­de­rij­en be­staat. De kun­ste­naar schil­der­de de­ze se­rie tus­sen 1873 en 1876 voor de open tuin­hal in het park van de Vil­la Bor­sig te Moa­bit. Het schil­de­rij werd door de fa­mi­lie Bor­sig aan het Ver­keers- en Bouw­mu­se­um* in 1936 ge­schon­ken.
Inventarisnr. VBM E-B-41(a)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Ölgemälde Eisenbahnbrücke bei Eh­ren­breit­stein von 1875, Ori­gi­nal

Das 3.50 m hohe und fast 850 kg schwe­re Öl­ge­mäl­de von Paul Fried­rich Meyer­heim (1842-1915) stellt al­le Be­rei­che des tra­di­tio­nel­len Ver­kehrs zu Lan­de und zu Was­ser dar. Es bil­det den Ab­schluß in dem Zyk­lus Me­ta­mor­pho­se der Bo­den­schät­ze zum In­dus­trie­pro­dukt, der aus sie­ben Ge­mäl­den be­steht. Der Ma­ler schuf die­se Se­rie zwi­schen 1873 un 1876 für die of­fe­ne Gar­ten­hal­le im Park der Vil­la Bor­sig in Moa­bit. Das Ge­mäl­de wur­de von der Fa­mi­lie Bor­sig dem Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um 1936 ge­schenkt.
Inventar-Nr. VBM E-B-41(a)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

*
Bouwmuseum / Baumuseum. Het Duitse werk­woord bau­en heeft een veel gro­te­re, rui­me­re be­te­ke­nis dan het Ne­der­land­se bou­wen. Het kan be­hal­ve con­stru­e­ren / aan­leg­gen ook her­stel­len of on­der­houd be­te­ke­nen.
In Duits­land wor­den Bau­ar­bei­ten ook aan spoor­lij­nen, we­gen of stra­ten ver­richt. Dan kan het gaan om nieu­we aan­leg, maar het kan ook om her­stel­werk of on­der­houd gaan. In het ka­der van het (bo­ven­ge­noem­de) Ver­kehrs­mu­se­um zal het Bau­mu­se­um eer­der op on­der­houds­werk­zaam­he­den be­trek­king heb­ben dan op de bouw van hui­zen of ge­bou­wen, zo­als wij dat in Ne­der­land be­grij­pen. (Het Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um be­staat niet meer.)

Te­rug.

Menu – 10/09: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.