Berlin

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

De Fransman Joseph-Marie Jacquard vond aan het be­gin van de 19e eeuw een vol­le­dig au­to­ma­tisch weef­ge­touw uit dat hij liet wer­ken met be­hulp van pons­kaar­ten, dus een pro­gram­meer­baar weef­ge­touw.
Deze machine (foto) was nog tot aan het eind van de vo­ri­ge eeuw in be­drijf. Met dit weef­ge­touw kun­nen 2x 9 ver­schil­len­de ban­den ge­we­ven wor­den met een snel­heid van 1 me­ter per uur.
De ge­le dra­den trek­ken af­wis­se­lend één of meer pa­ral­lel lo­pen­de leng­te­dra­den (sche­ring/ket­ting) om­hoog waar­na er een draad au­to­ma­tisch dwars door­heen ge­voerd wordt, de in­slag. De klos­sen op de ach­ter­grond (rechts) be­vat­ten de dra­den van de sche­rin­gen. De ge­le dra­den lo­pen per groep van ne­gen naar één punt, bo­ven, waar de pons­kaar­ten er­voor zor­gen dat de juis­te sche­rin­gen om­hoog ge­trok­ken wor­den.
Op de hou­ders aan de voor­kant, zo­als in de ro­de cir­kel, zit­ten de klos­jes met de draad van de in­slag.
(In het DTMB wordt de uit­vin­der abu­sie­ve­lijk Jean Ma­rie Jacquard ge­noemd.)
Wikipedia:
Joseph-Marie Jacquard.
Jacquardgetouw (Engels).
Weven.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

Op de klossen, rechts op de fo­to, aan de ach­ter­kant van de ma­chi­ne, zit­ten de dra­den die voor de sche­ring wor­den ge­bruikt.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

Op de klossen, in het mid­den van de fo­to, (de ach­ter­kant van de ma­chi­ne), zit­ten de dra­den die voor de sche­ring­en wor­den ge­bruikt.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

Het weefgetouw van boven gezien. Dui­de­lijk zijn de pons­kaar­ten te zien. Die vor­men een on­ein­di­ge reeks. De laat­ste kaart is aan de eer­ste ver­bon­den. Als de laat­ste langs ge­lo­pen is, be­gint het pro­ces weer van vo­ren af aan.
Over de klosjes, rechts van het mid­den op de fo­to, lo­pen de dra­den die voor de sche­ring wor­den ge­bruikt.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.