Apad 02-12-20: Delden

Delden

2 december 2020

Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5
(Het station is een gemeentelijk monument.)


Wikipedia: Station Delden.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5.
Oude wisselbediening.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Delden (Overijssel)

Informatie over Delden
Stationsweg 1-5.


toeristisch overstappunt twente

Fietsnetwerk Twente
bestaat uit ongeveer 2500 km aan elkaar ge­kop­pel­de rou­tes, waar­van 500 km de Duit­se grens over gaat. Op elk knoop­punt vind je in­for­ma­tie­pa­ne­len en de rou­tes zijn twee­zij­dig be­weg­wij­zerd. In Twen­te ko­men de knoop­pun­ten ook vaak ge­com­bi­neerd voor (zie gra­phic in le­gen­da). Stel je ei­gen fiets­rou­te sa­men door mid­del van knoop­pun­ten voor een ul­tie­me Twen­tse be­le­ve­nis.

Vraag een echte Twent: hoe cool is het Twentse cou­lis­se­land­schap? “Koel?” He­le­maal niet, het is hart­ver­war­mend! Al die hout­wal­let­jes en heg­gen, met es­sen er­tus­sen. Beek­jes. Ka­rak­te­ris­tie­ke boer­de­rij­en. Of een ka­pel­let­je. Maar je kunt ook eens over een land­goed lo­pen, met een klap­band in een naald­bos staan, of lang­uit in de hei­de­vel­den lig­gen. Tel­kens weer word je ver­rast. En daar­na ga je lek­ker naar een mooie stad of dorp, win­ke­len, ter­ras­je pak­ken of naar zo’n res­tau­rant waar ze nog echt we­ten wat lek­ker eten is!” Cool hé?

Toeristisch Overstappunt Delden
Je bent hier vlakbij het historische centrum van Del­den, met haar mar­kan­te markt­plein en mid­del­eeuw­se stra­ten­pa­troon. Iets ver­der­op ligt het fraaie land­goed Twickel met zijn kas­teel, tui­nen en Mu­se­um­boer­de­rij Wen­de­zoele. Breng een be­zoek aan de Hout­zaag­mo­len die ge­da­teerd is uit 1771 en waar maar liefst 200 jaar hout is ge­zaagd. Of de nog ac­tie­ve Noord­mo­len, waar lijn­olie uit wordt ge­sla­gen. Hon­ger ge­kre­gen? Neem dan een tra­di­ti­o­neel Del­den­se mop, dit zijn room­bo­ter­koek­jes die al meer dan een eeuw in de­ze stad wor­den ge­maakt!


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Delden: provincie Overijssel.
Landstreek: Twente.

APAD: A picture a day


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.