Groene Hart: Reeuwijk

Reeuwijk: 11 oktober 2019

Reeuwijk-dorp

Reeuwijk-dorp.


Het Groene Hart, gezien vanaf de Mid­del­burg­se­weg: wa­ter, gras en koei­en.

Op de achtergrond de torens van de Her­vorm­de kerk en de Sint-Pe­trus en Pau­lus­kerk in Reeuwijk-dorp. De meest recht­se to­rens staan waar­schijn­lijk in Gou­da. De Mid­del­burg­se­weg ligt tus­sen Bos­koop en Gou­da.


Achtergrondinformatie
Reeuwijk: 11 oktober 2019.


Menu – 11/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Reeuwijkse Land

Het Reeuwijkse Land.

U staat hier naast het voormalige kleine plas­sen­ge­bied van Reeu­wijk. Dit klei­ne plas­sen­ge­bied rond Reeu­wijk-dorp ont­stond in de vroe­ge 19e eeuw door turf­win­ning. De drie plas­sen, Mid­del­burg, Tem­pel en Won­ne (Won­ne be­te­kent lie­fe­lijk), wer­den tus­sen 1870 en 1878 droog­ge­maakt. Op­mer­ke­lijk is hier het hoog­te­ver­schil in het land­schap. Een ge­wo­ne veen­wei­de­pol­der ligt ge­mid­deld 1,8 me­ter on­der NAP. Naast u ligt het land zo’n 5 meter onder NAP. Dit ver­schil is ver­oor­zaakt door de 6 me­ter lan­ge bag­ger­beu­gels van de bag­ger­man­nen. Op de vroe­ge­re plas­bo­dem wo­nen en wer­ken nu sier­te­lers en boe­ren.

De brede sloten in de droogmakerij la­ten zien dat de veen­bo­dem hier vrij nat is. Er kwelt wa­ter om­hoog dat af­kom­stig is van de ho­ger ge­legen wei­de­pol­der en van­uit de Reeu­wijk­se Plas­sen. Dit ge­bied is zeer aan­trek­ke­lijk voor wei­de- en wa­ter­vo­gels. Luis­ter in het zo­mer­half­jaar naar de roep van de grut­to en tu­re­luur. Agra­riërs en wei­de­vo­gel­wach­ters doen hier veel aan nest­be­scher­ming. In het win­ter­half­jaar klinkt over­al het ge­fluit van smien­ten, over­win­te­ren­de een­den uit het ho­ge noor­den.

Het Reeuwijkse Land herbergt een schat aan cul­tuur­his­to­rie. Dui­zend jaar ge­schie­de­nis van wer­ken en wo­nen zijn hier in het land­schap be­waard. We dan­ken dit mooie land­schap aan het har­de wer­ken van on­ze voor­ou­ders. Mid­del­eeuw­se ont­gin­ners groe­ven ve­le slo­ten en vaar­ten. Bag­ger­man­nen trok­ken tij­dens de turf­win­ning het land leeg, zo ont­ston­den pet­ga­ten en plas­sen. Am­bachts­lie­den bouw­den ker­ken, brug­gen en boer­de­rij­en. Van hun werk mo­gen wij van­daag ge­nie­ten tij­dens het vol­gen van één van de rou­tes door het ge­bied. Voor meer in­for­ma­tie kunt u te­recht bij het Streek­mu­se­um Oud­heids­ka­mer Reeu­wijk of kijk op www-reeu­wijk­se­land-nl. [De­ze web­si­te be­staat niet / niet meer.]

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: [EU] [Pro­vin­cie Zuid-Hol­land] [Ge­meen­te Reeu­wijk]
Li­zard Point 2005


Menu – 11/10: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.