Goilberdingerdijk: Tankversperring

17 Augustus 2019


Tankversperring

Tankversperring 1940.
Goilberdingerdijk.
De tankversperring is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Rijksmonument 531698


BETONBLOK VAN TANKVERSPERRING als onderdeel van een acces­ver­de­di­ging in de Zui­de­lij­ke Lek­dijk / Goil­ber­din­ger­dijk. Het op­wer­pen van hin­der­nis­sen om het op­ruk­ken van vij­an­de­lij­ke troe­pen te be­lem­me­ren of te ver­tra­gen kent een lan­ge his­to­rie. Be­lang­rij­ke kunst­ma­ti­ge hin­der­nis­sen wa­ren van ouds­her on­der meer grach­ten, wa­ter­li­nies, om­ge­hak­te bo­men en on­klaar ge­maak­te brug­gen. Met de op­komst van me­cha­ni­sche (zo­als de stoom­trein) en ge­mo­to­ri­seer­de (pant­ser­voer­tui­gen en tank) ver­keers­mid­de­len is nog zwaar­der ma­te­ri­eel in­ge­zet, waar­on­der de sta­len en (ge­wa­pend) be­ton­nen ver­sper­ring. Eén van de van­af het mid­den van de ja­ren ’30 toe­ge­pas­te sys­te­men be­stond uit schuin recht­op ge­plaat­ste en ge­pun­te, sta­len (H-)pro­fiel­bal­ken, die niet al­leen de door­gang voor zul­ke ver­keers­mid­de­len sterk be­moei­lijk­ten, maar die daar­aan ook zwa­re scha­de kon­den toe­bren­gen. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 531698.)


Wikipedia
Tankversperring.


Website
De positie van monument 531698 in het landschap: Tankversperring.


Menu – 17/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tankversperring

Tankversperring 1940.
Hollandsewaterlinie – Laat je verrassen
Goilberdingerdijk.


Menu – 17/08: BeginEinde.


Tankversperring

Goilberdingerdijk.
XII – Gemengd berijf – 1940 – Armenboomgaard – Tankversperring – Jan Blankenpad.


Wikipedia
Gemengd bedrijfJan Blanken.


Websites
Jan Blankenpad (pdf)Jan BlankenpadArmenboomgaard.


Menu – 17/08: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.