Utrecht: Mariaplaats

03 juni 2019


Utrechts Conservatorium

Museumkwartier
Mariaplaats 28
HKU: Utrechts Conservatorium.


Rijksmonument 514225

Inleiding
In 1895 gebouwd ZIEKENHUIS van de Broe­ders van Jo­han­nes de Deo. Het ge­bouw be­staat uit twee haaks op el­kaar staan­de bouw­de­len, een ka­pel en een poort­ge­bouw. Het is ge­le­gen op de Ma­ria­plaats, te­gen de ou­de kloos­ter­gang van St. Marie aan­ge­bouwd, met een groot voor­plein en op­ge­trok­ken in Neo-Go­tiek naar ont­werp van ar­chi­tect van Kes­te­ren.
In 1928 is het rech­ter­deel in de­zelf­de stijl aan­ge­bouwd. Te­gen­woor­dig is het ge­bouw in ge­bruik bij de Ho­ge­school der Kuns­ten (con­ser­va­to­rium).
Omschrijving
L-vormig, onder­kel­derd hoofd­ge­bouw van drie bouw­la­gen en twee kap­pen even­wij­dig aan de rooi­lij­nen. Het ge­heel in bak­steen op­ge­trok­ken pand heeft een veer­tien tra­veeën bre­de voor­ge­vel (oost­vleu­gel) met tot go­ti­sche trap­ge­vel op­ge­trok­ken mid­den­ri­sa­liet van drie tra­veeën. Het ge­deel­te rechts van de trap­ge­vel da­teert van 1928. Haaks op het voor­ste deel een ne­gen tra­veeën bre­de zuid­vleu­gel, even­eens met tot go­ti­sche trap­ge­vel op­ge­trok­ken ri­sa­le­rend mid­den­deel. Op het draai­punt van bei­de bouw­de­len is, uit­sprin­gend, een acht­hoe­ki­ge to­ren met naald­spits ge­si­tu­eerd. Voorts een links te­gen de zuid­vleu­gel ge­plaatst poort­ge­bouw, toe­gang ver­le­nend tot bin­nen­ter­rein. Bei­de ge­vels (oost en zuid) met hou­ten kruis­ven­sters, ge­plaatst in boog­vor­mi­ge nis­sen, waar­van in de twee­de bouw­laag met bak­ste­nen drie­pas­sen, de der­de bouw­laag met dub­be­le bo­gen. Voor­ge­vel met in mid­den­ri­sa­liet ge­le­gen spits­boog­vor­mig por­taal met hou­ten deur en ste­nen bor­des, met daar­bo­ven in de muur­dam­men van de ver­die­ping twee nis­sen met beel­den. De trap­ge­vels met klim­men­de blind­nis­sen, bak­ste­nen tra­ceer­werk, sier­an­kers en bak­ste­nen pi­na­kels op de tre­den. De hoek­to­ren links met go­ti­sche blind­nis­sen en en­kel­vou­di­ge ven­sters, in de ex­tra bouw­laag on­der de naald­spits ven­sters en nis­sen in go­ti­sche bo­gen ge­zet.
Beide gevels voorts ge­de­co­reerd met sier­an­kers, ijzer­smeed­werk en tand­lijs­ten. Langs de dak­rand een reeks van dak­ka­pel­len met tent­da­ken.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514225.)
Beeld­bank: 475-11.
Beeld­bank: 475-10.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierMariaplaatsJohannes de DeoSt. Jo­an­nes de Deo Zie­ken­huisKloos­ter­gang St. MarieUtrechts Con­ser­va­torium.


Website
HKU: Utrechts Conservatorium.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBlind­nisBoogBor­desBouw­laagDak­kapelDrie­pasGo­tiekKruis­vensterMuur­damNaaldNeo­go­tiekNisPi­nakelPor­taalRi­sa­lerenRi­sa­lietRooi­lijnSier­ankerSpits­boogTand­lijstTent­dakTra­ceer­werkTrap­gevelTra­veeVenster.


Menu – 03/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.