Geulhem: Geulhemermolen

18 mei 2019


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen
Geulhemmerweg 49.


Rijksmonument 42117

Watermolen. Molen­huis, XVIIa; XVIIb in haak­vorm; schuur 1643. Het com­plex is in 1768 ver­bouwd. Mo­len­werk XIX A. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 42117.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Websites
Beeldbank: Geulhemmermolen
Molendatabase: Geulhemmermolen
Wikipedia: Geulhemmermolen.
Gevelsteen: Geulhemmermolen.
(Veel his­to­ri­sche in­for­ma­tie).


Menu – 18/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Waterschap
Roer en Overmaas
natuur­lijk water­beheer

Moderne besturingsmiddelen hand in hand met his­to­ri­sche struc­tu­ren

De Geulhemermolen en bij­be­ho­ren­de stuw zijn Rijks­mo­nu­ment. De hui­di­ge mo­len en het woon­huis stam­men uit 1768, zo­als ook blijkt uit de ge­vel­steen boven de mo­len­in­gang. Tot 1955 is de­ze ko­ren­mo­len in ge­bruik ge­weest. In 2010 heeft Wa­ter­schap Roer en Over­maas de mo­len­stuw ge­re­no­veerd.

De molen en bijbehorende ge­bou­wen zijn be­schermd van­uit de mo­nu­men­ten­wet. De bij­be­ho­ren­de stuw ech­ter niet. Door vuil­op­ho­ping ont­stond in het ver­le­den wa­ter­over­last. Dit was voor de toen­ma­li­ge ei­ge­naar re­den om de his­to­ri­sche stuw in 1968 te slo­pen.
De nieuw geplaatste stuw uit 1974 ken­de ech­ter ook pro­ble­men, waar­door het stu­wen niet meer mo­ge­lijk was en de vis­trap in de Geul ter hoog­te van de On­der­ste St. Ger­lach­straat on­vol­doen­de werk­te. De vis­trap werd eind ja­ren ’90 spe­ciaal aan­ge­legd voor stroom­op­waarts zwem­men­de vis­sen die zich in de bo­ven­stroom­se beek­tra­jec­ten wil­len voort­plan­ten.

In 2007 heeft Waterschap Roer en Over­maas de stuw over­ge­no­men om ac­tief wa­ter­be­heer rond de mo­len te her­stel­len. De stuw­deur, bo­ven­balk, aan­drij­ving en be­die­ning van de stuw zijn in sa­men­wer­king met de ge­meen­te Val­ken­burg aan de Geul en Bu­reau Aan­ge­pas­te Tech­no­lo­gie (Sit­tard) aan­ge­past. Het ka­rak­te­ris­tie­ke aan­zicht van de stuw en om­ge­ving zijn be­hou­den. De ver­nieuw­de aan­drijf­units zijn re­pli­ca’s van aan­drijf­units uit 1874. De nieuwe aan­drij­ving is vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seerd en zal de stuw bij hoog­wa­ter in de Geul ope­nen. De vis­trap in de Geul func­tio­neert weer op­ti­maal. Vis­sen als de el­rits, kop­voorn en beek­fo­rel kun­nen nu hun paai­gron­den weer be­rei­ken.


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.