Hanzestad Hattem: Het Hoge Huis

19 maart 2019


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14
Rijksmonument
Monumentnummer: 20964.


Rijksmonument: 20964.
“Het Hooge Huis”. Ver­moe­de­lijk na de slo­ping van het her­to­ge­lijk SLOT in 1580 ge­bouwd aan­zien­lijk huis op L-vor­mi­ge plat­te­grond en met hoog schild­dak, waar­in 18e eeuw­se dak­ka­pel­len. De oos­te­lij­ke vleu­gel maakt de in­druk in de 18e eeuw of la­ter te zijn toe­ge­voegd. De bak­ste­nen ge­vels heb­ben sier­an­kers en ven­sters met ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen. Tus­sen de be­ga­ne­grond en de ver­die­ping een ge­pro­fi­leer­de na­tuur­ste­nen wa­ter­lijst. Het pand be­vindt zich op het ter­rein deel uit­ma­kend van de voor­ma­li­ge ver­de­di­gings­wer­ken.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20964.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Schild­dakDak­ka­pelBak­steenSier­ankerOnt­las­tings­boogNa­tuur­steenWater­lijst.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 19/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14.


Menu – 19/03: BeginEinde.


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14.


 

Het Hoge Huis

 

Gebouwd in het tweede kwart van de 17de eeuw en in het derde
kwart van die eeuw uit­ge­breid met een uit­bouw aan de Oost­zijde.
In dit gedeelte be­vindt zich de zg. Ho­moet­ka­mer met fraai
stucplafond uit ca. 1870. Het ge­bouw werd steeds be­woond door
voorname Hattemers, zoals Ja­cob van Len­nep in de 17de eeuw,
baron Willem van Haer­sol­te eind 18de eeuw en van 1890 tot 1931
door gemeentesecretaris Fre­de­ric Adolph Hoe­fer, met zijn vrouw
baronesse Van Heem­stra, gou­ver­nan­te van de jon­ge Wil­hel­mi­na.
Van 1931 tot 1987 deed dit gebouw dienst als Groe­ne Kruis­ge­bouw.
In 1988 zijn er zeven ap­par­te­men­ten in ge­re­a­li­seerd.
De lage aanbouw in de Kor­te Kerk­straat of Zak­steeg is het
vroegere koetshuis.

anwb


Wikipedia / Website

Jacob van Lennep*(1)
Willem baron van Haersolte
Frederic Adolph Hoefer
Frederic Adolph Hoefer (1850-1938): Huygens / KNAW.
Baronesse Van Heemstra*(2)
Koningin Emma
Wilhelmina der Nederlanden
Groene Kruis
Homoet.

Noten

*(1)
Over een 17de eeuwse Ja­cob van Len­nep weet het in­ter­net niets, wel een 19de eeuw­se, maar die is ken­ne­lijk nooit in Hat­tem ge­weest en heeft er ze­ker niet ge­woond. In de 17de eeuw woon­de een ze­ke­re Ger­hardt van Len­nep in Hat­tem of om­stre­ken, want die wordt in het do­cu­ment In­dex op de boe­del­in­ven­ta­ris­sen, ma­ge­schei­den en hu­we­lijk­se voor­waar­den stad Hat­tem, 17-19e eeuw, on­der hoofd­stuk: B. Ma­ge­schei­den en be­wij­zin­gen van kin­der­lijk ver­sterf, … etc. ge­noemd. (magescheid: de­ling, boe­del­schei­ding.)
Zie: Vereniging Ve­luw­se ge­slach­ten.
*(2)
Cornelia Martina barones van Heemstra (Rau­wer­der­hem, 1847 – Hat­tem, 1931) was hof­dame ho­no­raire van ko­nin­gin Em­ma. Zij huw­de in 1890 met Hoe­fer. Zij zal tus­sen 1880 en 1890 de jon­ge Wil­hel­mi­na ze­ker ont­moet heb­ben.


Menu – 19/03: BeginEinde.


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14.


Het Hoge Huis

Gemeente Hattem
Stadskern Beter Wonen
1987 – 1988
Renovatie
Het Hoge Huis


Menu – 19/03: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.