Bergen op Zoom: Arsenaal

 
03 februari 2019
 

Groot Arsenaal

Rijtuigweg 44
Groot Arsenaal: Rijksmonument

 

 

Rijksmonument

Voormalig groot Ar­se­naal, sinds 1880 in­fan­te­rie­ka­zer­ne. Recht­hoe­kig bak­ste­nen ge­bouw uit 1764 met ver­nieuw­de top­ge­vels. De mid­den­door­gang wordt aan bei­de lan­ge zij­den ver­sierd door een hard­ste­nen poort­om­lijs­ting van pi­las­ters met fron­ton en wa­pen­tro­fee­ën, in het ene het wa­pen van de Re­pu­bliek. Op de sluit­steen aan de oost­zij­de: 1764, op die aan de west­zij­de: B.I.de Roy dir.et in­vent. 1764.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 531079.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 531079.

 

 

Wikipedia
Bergen op ZoomGroot Ar­se­naalAr­se­naalIn­fan­te­rieKa­zer­neRe­pu­bliek der Ze­ven Ver­enig­de Ne­der­lan­den.

 

 

Website

In de beschrijving van on­der­staand do­cu­ment is spra­ke van lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur B. v.d. Roy. (In Ber­gen op Zoom van 1761 tot 1768.)
De geschie­de­nis van For­ti­fi­ca­tiën in het De­par­te­ment van Staats-Vlaan­de­ren, 1738-1794.
Als Di­rec­teur der For­ti­fi­ca­tiën in het de­par­te­ment van Staats-Vlaan­de­ren met stand­plaats Sluis was in 1749 werk­zaam ko­lo­nel-in­ge­ni­eur N. van Dun. Hij ver­trok in 1751 naar Roo­sen­daal om het de­par­te­ment van Ber­gen op Zoom op zich te ne­men en werd te Sluis op­ge­volgd door lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur C. de Haan, die daar op 9 april 1752 uit Na­men aan­kwam.
De Haan ver­trok in mei 1760 naar Ber­gen op Zoom en werd het vol­gend jaar op­ge­volgd door lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur B. v.d. Roy. Ver­vol­gens wa­ren di­rec­teur H. Geer­se­ma (1768-1770), N. Hei­xe­mius (1770-1776), R. v.d. Such­te­len (1776-1788), H. Was­lan­der (1788-1793), ter­wijl daar­na lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur I.J. den Frey­tag als di­rec­teur op­trad.

Scans van do­cu­men­ten van de for­ti­fi­ca­tiën: 1738-1793. (Zeer goed lees­baar in be­grij­pe­lijk Ne­der­lands. Ou­de spel­ling, zo­als bij­voor­beeld: af­loo­pen / Zas van Gent. Ge­schre­ven in een mooi hand­schrift.)

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Bak­steenTop­ge­velHard­steenProfiel (Poort­om­lijs­ting) – Pi­las­tersFron­tonSluit­steen.

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Hamplein

Groot Arsenaal
Gezien vanaf het Hamplein.

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Hamplein

Detail van het Groot Arsenaal
Gezien vanaf het Hamplein.

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Klein Arsenaal

Klein Arsenaal
Fout Erfgoed

 

 

Fout erfgoed
Wat doe je ermee?

Nabestaanden van ge­val­len ver­zets­men­sen uit Ber­gen op Zoom er­ge­ren zich ma­te­loos aan een op­schrift dat sinds de Twee­de We­reld­oor­log te le­zen is op een muur van het Klein Ar­se­naal in de Schel­de­stad: ‘Wehr­macht Be­zirks­ver­wal­tung La­ger 4’. Vrij ver­taald be­te­kent dat: op­slag­plaats 4 van het dis­tricts­be­heer van de Wehr­macht.
Die objectieve waar­ne­ming neemt niet weg dat er 73 jaar na de be­vrij­ding nog al­tijd men­sen zijn die dank­zij dit soort tek­sten de pijn van de oor­log weer voe­len. Ver­spreid over Ne­der­land is er ‘fout erf­goed’ te vin­den. Stil­le ge­tui­gen van een ver­schrik­ke­lij­ke tijd. De vraag is: Wat doe je er­mee?
(Bron van de­ze tekst: Erfgoedstem.)

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Groot Arsenaal

ANWB: toelichting Groot Arsenaal

 

 

GROOT ARSENAAL

Voormalig militair tuig­huis, ge­bouwd in 1764. Was sinds 1880 tij­de­lijk in ge­bruik als ka­zer­ne, daar­na op­nieuw op­slag­plaats van ma­te­ri­a­len voor de de­fen­sie.
(Tuighuis: arsenaal.)

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.