Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
29 januari 2019
 

Spui

Dubbelstraat, gezien vanaf Spui.
Links op de achtergrond het kunstwerk Vastenavondkoppen.

 

 

Wikipedia: Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Vastenavondkoppen.

 

 

Vastenavondviering van Al­bert Moel­ker
De vastenaovond­viering, een an­de­re term voor car­na­val, is de be­lang­rijk­ste jaar­lijk­se ge­beur­te­nis in Ber­gen op Zoom. De oud­ste schrif­te­lij­ke ge­ge­vens over de Berg­se vas­ten­avond da­te­ren van 1413. In dat­zelf­de jaar schreef Ja­cob van Oest­voorn ook het be­ken­de ge­dicht over de Blau­we Schuit, een nog steeds vast on­der­deel in de Berg­se vas­ten­avond­op­tocht.
De huidige vastenavond­viering da­teert van 1945: toen na­men en­ke­le Ber­ge­na­ren het ini­ti­a­tief tot de her­in­voe­ring van het open­ba­re vas­ten­avond­feest. In 1946 werd het ‘Ma­ni­fest’ uit­ge­ge­ven dat al­ge­meen be­schouwd wordt als de start van de Stich­ting Vas­ten­avend die met strak­ke hand de or­ga­ni­sa­tie ter hand nam. Het ‘sei­zoen’ begint elk jaar op 11 no­vem­ber. Op die dag wordt het mot­to be­kend ge­maakt dat het leid­mo­tief voor het vas­ten­avond­lied en de uit­beel­ding van de wa­gens wordt. Na tal van bals be­gint op za­ter­dag de ei­gen­lij­ke vas­ten­avond die vier da­gen duurt. Ber­gen op Zoom wordt dan ‘Krab­be­gat’ en haar be­wo­ners ‘Krab­ben’.
Dit kunst­werk van de Berg­se kun­ste­naar Al­bert Moel­ker ‘Vas­ten­avond­kop­pen’, stelt een ty­pi­sche vas­ten­avond­werk­zaam­heid voor: zij ‘tjep­pen’ el­kaars kop. Tjep­pen is het met po­ly­es­ther be­dek­ken van uit klei ge­boet­seer­de vas­ten­avond­ob­jec­ten en -de­co­ra­ties.
Ber­gen op Zoom is nog de enige plaats waar men zich met Kar­na­val mag ver­ber­gen ach­ter een mas­ker. (Bron van de­ze tekst: GPS-Wandeling: Stadswandeling Bergen op Zoom.)

 

 

Wikipedia

Krabbegat.
Blauwe Schuit.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Vastenavondkoppen.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Tekstpaneel bij Vastenavondkoppen.

 

 

84/92
‘N BOUWER EN’N KOP…
DE BOUWER BOET­SEER DA KOPKE,
MAR DA KOP­KE DOE DA D’OK.
DA STOP WA D’IN DIE BOU­WER,
T’US NET OF DAT­TIE ZEGT:
“KEK NAAR OE EIGE”
b.c. de krabbekweekers – a. moel­ker

Een bouwer en de kop
De bouwer boet­seert dat kop­je
maar die kop doet dat ook.
Dat stopt wat in de die bou­wer,
het is net alsof die zegt:
“Kijk naar jezelf.”

 

 

Website: B.C. De Krabbekweekers.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Een collage van de her en der ge­plaat­ste
gedenkstenen rond Vas­ten­avond­kop­pen van di­ver­se
Carnavalsverenigingen en Dweil­or­kes­ten
in Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.