Bergen op Zoom: Gevangenpoort

 
27 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Gevangenpoort / Lievevrouwepoort aan de Lievevrouwestraat

 

 

Monument

Onze Lieve Vrouwe- of Ge­van­gen­poort, het eni­ge bouw­werk dat van 14e en 15e eeuw­se om­mu­ring is over­ge­ble­ven, be­staat aan de bui­ten­zij­de (west­zij­de) uit twee ron­de to­rens, ge­heel met Le­de en Go­ber­tan­ger­steen be­kleed, die door een weer­gang ver­bon­den zijn. Ge­zien het ma­te­ri­aal moe­ten zij uit de twee­de helft van de 14e eeuw of la­ter dag­te­ke­nen; de to­rens heb­ben koe­pel­ge­wel­ven on­der het be­ga­ne­grond­se en op de ver­die­ping. In het be­gin van de 16e eeuw werd het poort­ge­bouw aan de stads­zij­de (oost­zij­de) ver­lengd met een aan­bouw in bak­steen met spek­la­gen, af­ge­slo­ten door een trap­ge­vel tus­sen ar­kel­to­ren­tjes. Ton­ge­welf over de door­gang, met gleuf voor een val­hek. Op de ver­die­ping een na­tuur­ste­nen schouw (be­gin XV) met ge­pro­fi­leer­de wan­gen. De ver­die­pin­gen wer­den van ouds ge­bruikt als wacht­lo­kaal en ge­van­ge­nis­sen. Ge­res­tau­reerd in 1932 en 1954. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9185.)
Website: Rijksmonument 9185.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Gevangenpoort.
03.) Gobertange.
04.) Ledesteen (Balegemse steen).
05.) Valhek.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menHardsteenWeergangKoepelgewelfBaksteenSpekband (Speklaag) – TrapgevelArkeltorentjesTongewelfNatuursteenWang.

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.