Bergen op Zoom: Grote Markt

 
25 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Uiterst links: Grote Markt 36. Rijks­mo­nu­ment: 9129
Midden: Grote Markt 37 en 38, Rijks­mo­nu­ment, nr.: 9130.
Uiterst rechts (met de boog): de Oli­fant.

 

 

Rijksmonument 9129

Grote Markt 36. Huis met wit­ge­verf­de lijst­ge­vel met kalk­ste­nen ban­den en sier­an­kers: 1612. Oor­spron­ke­lijk de Beurs. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9129.)
Website: Rijksmonument 9129.

 

 

Rijksmonument 9130

Grote Markt 37. Huis “St.Joris”. Laat-mid­del­eeuws pand thans met man­sar­de-dak. Ge­pleis­ter­de lijst­ge­vel, in de hui­di­ge vorm laat­ste kwart van de 19e eeuw. Gro­te Markt 38. Huis “De Draak”. In oor­sprong 15e eeuws pand, waar­van de kel­ders be­waard zijn ge­ble­ven. De on­der­ste twee bouw­la­gen met hun laat-go­ti­sche con­struc­tie en de ge­vel da­te­ren van een her­bouw tus­sen 1501 en 1517, toen het huis met het rechts aan­gren­zen­de pand “de Oli­fant” ver­enigd werd. De oor­spron­ke­lij­ke trap­ge­vel is ver­van­gen door een kroon­lijst in de eer­ste helft van de 19e eeuw, waar­na het huis voor 1870 met een ver­die­ping ver­laagd is en de ge­vel in 1899 nog­maals ge­wij­zigd werd. Langs de St.­An­na­straat een smal­ler ach­ter­huis met in de hoek tus­sen dit ach­ter­huis en het voor­huis een bin­nen­plaats, waar­ach­ter een twee­de ach­ter­huis, pa­ral­lel aan het eer­ste. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9130.)
Website: Rijksmonument 9130.

 

 

Wikipedia

Bergen op Zoom.
Grote Markt.

 

 

Website

Grand Hotel De Draak.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­men. –Kalksteen. –Band. –Sierankers. –Mansardedak. –Pleisterlaag. –Lijstgevel. –Gotiek. –Trapgevel. –Kroonlijst. –Achterhuis.

 

 

Menu – 25/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

De Teerkamer: Grote Markt 14
Rijksmonument 9120.

 

 

Grote Markt 14. Huis met geelge­pleis­ter­de lijst­ge­vel, hoog za­del­dak, in­gang met kroon­lijst op ge­can­ne­leer­de pi­las­ters en drie tre­den van blau­we steen. In de zij­ge­vel een­zelf­de in­gang. Het huis neemt met nr 13 de he­le zuid­wand van de Markt in tus­sen de stij­gen­de Hoog­straat en Pens­straat [sic]. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9120.)
Website: Rijksmonument 9120.

 

 

Explosie

Opmerkelijk is dat twee da­gen voor­dat ik in Ber­gen op Zoom was, bij de Teer­ka­mer een enor­me ex­plo­sie had plaats­ge­von­den waar­bij vier zwaar­ge­won­de per­so­nen te be­treu­ren wa­ren en met een enor­me ra­va­ge. Van die ra­va­ge is mij op 14 no­vem­ber 2018 niets op­ge­val­len.

 

 

Dagblad De Stem, 12 nov. 18

Vier zwaargewonden.
Verschrikkelijke dingen gezien.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­men. –Pleisterlaag. –Zadeldak. –Kroonlijst. –Cannelures. –Pilaster. –Hardsteen: blauwe steen.

 

 

Menu – 25/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.