Rothem: IJzerenkuilenweg

 
17 januari 2019
 

Rothem

IJzerenkuilenweg, Ro­them.

Beide huizen stonden er al toen ik aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg nr. 9 ge­bo­ren werd. Het rech­ter huis, dat nu wit ge­schil­derd is, had rechts op een erf een aan­tal kip­pen lo­pen, voor de eie­ren, na­tuur­lijk. De be­wo­ners van het lin­ker huis, waar mijn broer en ik wel va­ker kwa­men, had­den var­kens en daar­van werd er af en toe een ge­slacht. Dat ge­beur­de in de naast­ge­le­gen wei­de, waar­in ook on­ze wo­ning stond. Ik weet nog dat dat zou ge­beu­ren. Van mijn moe­der mocht ik niet gaan kij­ken toen het dier gedood werd. Dat ge­beur­de door mid­del van een slag­pen in de kop van het var­ken, maar van wat er daar­na ge­beur­de heb ik wel het een en an­der gezien. Hoe het bloed werd op­ge­van­gen en hoe de voor­poot van het op zijn zij­de lig­gen­de dier heen en weer werd be­wo­gen, als een soort pomp, om het stro­men van het bloed te sti­mu­le­ren. Daar­na werd het open­ge­sne­den var­ken aan een lad­der op­ge­han­gen die te­gen de bui­ten­wand van het huis werd op­ge­steld.

 

 

Website: Thuisslacht, een traditie.

 

 

Beide huizen hebben, wat te­gen­woor­dig in Lim­burg zeer gang­baar is, rol­lui­ken voor al­le ra­men.
In vrijwel alle stra­ten, over­al in de Lim­burg heb­ben de hui­zen rol­lui­ken. Wan­neer je ’s avonds in de dor­pen komt, waan je je op een in­dus­trie­ter­rein. Ie­de­re Lim­bur­ger / Lim­burg­se zit ach­ter rol­lui­ken. Waar vroe­ger gor­dij­nen, bin­nen, vol­ston­den, han­gen nu rol­lui­ken aan de bui­ten­kant.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het verlengde van de IJ­ze­ren­kui­len­weg is de Mo­len­weg in Am­by
met de boer­de­rij die er ook al stond toen ik nog een kind was.

Op deze foto zijn op de ach­ter­grond, net in de ope­ning tus­sen het ge­bla­der­te van de struik rechts, vlak boven het lich­te dak van het schuur­tje, de con­tou­ren te zien van Hui­ze Sint Jo­zef, dat op on­ge­veer vier ki­lo­me­ter af­stand op de hel­ling van het Pla­teau van Mar­gra­ten ligt, aan de Pa­ter Kus­ters­weg 2-4 te Ca­dier en Keer.

 

 

Wikipedia

01.) Amby.
02.) Huize Sint-Jozef.
03.) Cadier en Keer.
04.) Plateau van Margraten.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Molenweg, Amby, met in de cir­kel Hui­ze Sint-Jo­zef, in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem.

De A79. Onder de pijl lag mijn ge­boor­te­huis, een nood­wo­nig, ge­ves­tigd in een voor­ma­lig trein­rij­tuig.
Lees er­over op de web­site van Mar­tijn Ha­man.

 

 

Martijn Haman: Noodwoning aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg in Ro­them.

 

 

Wikipedia: Rijksweg 79 (A79).

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.