Hortus Leiden

Victoria amazonica
Victoria amazonica
(30 augustus 2018)

Ik bezocht deze kas in de Hor­tus Bo­ta­ni­cus Lei­den op 30 au­gus­tus 2018. Hoe­wel het bui­ten niet koud was, was het in de­ze kas ‘ver­schrik­ke­lijk’ heet en voch­tig. Er wordt in de kas dan ook het kli­maat van het Ama­zo­ne-ge­bied na­ge­bootst, an­ders zal die plant wel niet ‘wil­len’ groei­en.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Victoria amazonica
Victoria amazonica
(30 augustus 2018)

Menu – 27/10: BeginEinde.

Reuzenwaterlelie
Reuzenwaterlelie (Victoria amazonica)

Het blad van de Vic­to­ria ama­zo­ni­ca kan tot drie me­ter in door­snee wor­den; het zijn de groot­ste on­ge­deel­de bla­de­ren ter we­reld. De bla­de­ren zijn zo groot dat ba­by’s er­op kun­nen lig­gen zon­der dat het blad zinkt. De plant wordt in onze kas­sen elk jaar op­nieuw ge­zaaid en pro­du­ceert in een sei­zoen tien­tal­len bloe­men, steeds één te­ge­lijk. Die bloem bloeit de eer­ste nacht wit, de twee­de nacht ro­ze, en zinkt dan weer om zich on­der water te ont­wik­ke­len tot een ge­ste­kel­de vrucht.
Wikipedia: Victoria amazonica.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Victoriakas
Victoriakas

Vanaf 1777 werden in de Hor­tus ver­schil­len­de klei­ne­re kas­sen ge­bouwd. De op­val­lend­ste was de giet­ij­ze­ren Vic­to­ria­kas, ge­bouwd in 1870. De­ze kas, die niet meer be­staat, was spe­ci­aal ont­wor­pen voor de Vic­to­ria ama­zo­ni­ca, de groot­ste wa­ter­le­lie ter we­reld. Met suc­ces want sinds 1872 is de­ze plant re­gel­ma­tig in de Hor­tus in bloei te zien ge­weest. On­der lei­ding van de pre­fect Baas Bec­king en hor­tu­la­nus Veen­dorp werd in 1937 be­gon­nen met de bouw van het hui­di­ge kas­sen­com­plex. On­der de kas­sen was een stook­plaats met een ko­len­bun­ker; aan­voer van ko­len vond plaats per boot via de Wit­te Sin­gel. In 1965 wer­den de ko­len in­ge­ruild voor stook­olie. In kou­de win­ters werd wel 200.000 li­ter olie ver­stookt. In 2012 en 2013 zijn de kas­sen gron­dig ge­re­no­veerd.
Hortus Leiden: Victoriakas.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.