apad 07-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

7 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180807 12h39.

Deutsches Technikmuseum Berlin.
Elektromagnetische Computer, een replica van de originele machine uit 1941.


Z3 – Der erste elektromagnetische Computer
Nachbau der Z3 im Deutschen Technikmuseum.
Leihgabe von Prof. Horst Zuse, Berlin

Die Z1 mit ihren mecha­ni­schen Schal­tun­gen war nicht sehr ver­läss­lich, da sich die hand­ge­säg­te Bleche beim Rech­nen oft ver­klemm­ten. Des­halb such­te Kon­rad Zuse nach einer Al­ter­na­ti­ve und tausch­te die me­cha­ni­schen ge­gen elek­tri­sche Bau­tei­le aus.

1941 war der erste voll funk­tions­fä­hi­ge Com­pu­ter ein­satz­be­reit – die Z3. Al­le Schal­tun­gen der Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche Re­lais, 600 Stück im Rechen­werk und et­wa 1800 im Spei­cher­werk. Ein Re­lais ent­sprach einem Bit: Es konn­te den bi­nä­ren Wert Null oder Eins an­neh­men, je nach­dem, ob es aus- oder ein­ge­schal­tet war. Auf­bau und Funk­tions­wei­se der Z3 gli­chen der Z1, aber der neue Com­pu­ter war schnel­ler und ver­läss­li­cher.

Konrad Zuse baute die Orginal­ma­schi­ne wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs und be­kam da­für einen Zu­schuss von der Deut­schen Ver­suchs­an­stalt für Luft­fahrt. Das In­sti­tut war be­son­ders an Be­rech­nun­gen zur Aero­dy­na­mik in­te­res­siert. 1943/44 wur­de die Z3 bei Bom­ben­an­grif­fen auf Ber­lin zer­stört. Aus­ge­stellt ist hier ein Nach­bau, den Kon­rad Zu­ses äl­tes­ter Sohn Horst Zu­se im Jahr 2010 an­ge­fer­tigt hat.


Z3 – De eerste elektromagnetische computer
Replica van de Z3 in het Duitse Technologiemuseum.
Bruikleen van prof. Horst Zuse, Berlijn

De Z1 was met zijn me­cha­ni­sche scha­ke­lin­gen niet erg be­trouw­baar, aan­ge­zien het met de hand ge­zaag­de plaat­werk vaak vast­liep bij het re­ke­nen. Kon­rad Zuse zocht daar­om naar een al­ter­na­tief en ver­ruil­de de me­cha­ni­sche voor elek­tri­sche com­po­nen­ten.

In 1941 was de eerste vol­le­dig func­tio­ne­le com­pu­ter ope­ra­tio­neel – de Z3. Al­le cir­cuits van de Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche re­lais, 600 stuks in de re­ken­een­heid en on­ge­veer 1800 in de op­slag­een­heid. Een re­lais kwam over­een met een bit: het kon de bi­nai­re waar­de nul of één aan­ne­men, af­han­ke­lijk van of het aan of uit was. De Z3 was ge­bouwd en werk­te op de­zelf­de ma­nier als de Z1, maar de nieu­we com­pu­ter was snel­ler en be­trouw­baar­der.

Konrad Zuse bouwde de ori­gi­ne­le ma­chi­ne tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log en ont­ving een sub­si­die van het Duit­se On­der­zoeks­in­sti­tuut voor Lucht­vaart. Het in­sti­tuut was voor­al geïn­te­res­seerd in aero­dy­na­mi­sche be­re­ke­nin­gen. In 1943/44 werd de Z3 ver­nie­tigd tij­dens bom­bar­de­men­ten op Ber­lijn. Een re­pli­ca die de oud­ste zoon van Kon­rad Zu­se, Horst Zu­se, in 2010 maak­te, is hier te zien.


Menu – 07/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h39.

Lambertikirchplatz, in de schaduw.


Rechts de Lambertusfontein, uiterst rechts de Salzstraße.


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 mei 2020.


Menu – 07/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.