apad 04-01-23: elf uur

11.36 uur

*

4 januari 2023

Bardowick

Bardowick
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190917 11h36.

Beim Dom.
Detail van een koorbank in de Dom van Bardowick.
(Bouwjaar, van de Dom: circa 1300.)


Menu – 04/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 11h36.

Dammtordamm / Gustav-Mahler-Park
De achterzijde van het standbeeld van de Duitse dichter Fried­rich von Schil­ler (1759-1825).
(Standbeeld (brons) geplaatst: 1866, maar verplaatst in 1958.)
Kunstenaars: Julius Lippelt (1829-1864) en zijn leer­ling Carl Boerner (1828-1905).


Dit standbeeld is een Denkmal (monument).


De sokkel van het beeld van Schil­ler wordt om­ge­ven door vier fi­gu­ren, voor­stel­lende:
Euterpe, muze van het fluit­spel en de ly­ri­sche poëzie.
Calliope, muze van het heroïsch epos (hel­den­dicht), de fi­lo­so­fie en de re­to­riek.
Clio, muze van de verheerlijking door het ge­zang, van de ge­schied­schrij­ving en ook van het hel­den­dicht.
Melpomene, muze van zang en dans samen en van de tra­ge­die.
Allemaal bekwaamheden / competenties die Schiller (kennelijk) bezat.


Tekst op een informatiebord nabij het standbeeld.

Gestiftet durch den “Schiller-Verein” wur­de die­ses Denk­mal 1866 ent­hüllt. Es stand zu­erst auf dem Platz vor der neu er­rich­te­ten Kunst­hal­le am Fer­di­nands­tor. 1958 wur­de es an die­se Stel­le ver­setzt.

Ausgeführt von dem Hamburger Bild­hau­er Ju­lius Lip­pelt, weist das Denk­mal mit sei­nen Ne­ben­fi­gu­ren auf die Ly­rik, die Dra­men, die Ge­schichts­schrei­bung und die Phi­lo­so­phie Fried­rich Schil­lers hin.


Geschonken de “Schillervereniging”, werd dit mo­nument in 1866 ont­hult. Het stond eerst op het plein voor de nieuw ge­bouw­de Kunst­hal bij de Fer­di­nands­poort. In 1958 werd het naar de­ze lo­ca­tie ver­plaatst.

Gemaakt door de Hamburgse beeld­hou­wer Ju­li­us Lip­pelt, ver­wijst het mo­nu­ment met zijn bij­fi­gu­ren op de ly­ri­sche dicht­kunst, de tra­ge­die, de ge­schied­schrij­ving en de fi­lo­so­fie van Fried­rich Schil­ler.


Menu – 04/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.