apad 18-05-22: elf uur

11.25 uur

*

18 mei 2022

Tiel

Hanzestad Tiel
(Landstreek: Betuwe.)
Fotonr.: 190822 11h25.

Oliemolenwal.
‘Oost-Aziatisch tempeltje(?)’ in de stadsgracht.


Ik kan nergens achterhalen wat de functie (als die er al is) en de naam van dit bouwwerkje is.


Menu – 18/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 11h25.

Trostbrücke, over de Nikolaifleet.
Globushof.
(Bouwjaar: 1907.)


De Globushof is een Denkmal (monument) met nr.: 14776.


De zwarte bord op de muur bevat een verklaring in Fraktur.


Die schon im Jahre 1266 ge­nann­te Trost­brücke, einst ge­schmückt mit dem Trost der Chris­ten­heit, dem Cru­zi­fix, ver­band die seit des Erz­bi­schofs S. Ans­char’s Zeit vor­wie­gend geist­li­che Alt­stadt mit der von Adolf III. Gra­fen zu Schau­en­burg, Stor­marn u. Hol­stein dem Welt­ver­kehr ge­wid­me­ten Neu­stadt, dem St. Ni­co­lai Kirch­spiel. Be­nach­bart dem ge­mein­sa­men Rath­hau­se nebst Ge­richts­ge­bäu­de, wie spä­ter der Bör­se und Bank, die­sen Pal­la­dien der frei­en Stadt, war sie wäh­rend vie­ler Jahr­zehn­te auch eine welt­li­che Trost­brü­cke für un­se­re hier wan­deln­den Qäker. Möge das An­den­ken an den gött­li­chen Schutz und Trost in schwe­ren Zei­ten der Ver­gan­gen­heit Ham­burg’s, auch in Zu­kunft uns und un­sern Nach­kom­men tros­treich le­ben­dig blei­ben.
Die Trostbrücke wurde zu­letzt von Grund auf neu ge­baut im Jah­re 1881.


Tot zover de tekst op het zwarte bord in Fraktur-schrift. Op de hier­be­ne­den ge­noem­de web­site volgt nog enige na­de­re uit­leg over de Troost­brug.


Wie auf dem Schild erwähnt, ver­band die Trost­brü­cke die durch das Ni­ko­lai­fleet ge­trenn­te Ham­bur­ger Alt- und Neu­stadt. Na­mens­ge­ber soll übri­gens, ent­ge­gen der An­gabe auf dem Schild, ein ge­wis­ser Grund­ei­gen­tümer na­mens Tros­tes ge­we­sen sein. Man­che ver­mu­ten auch dass ein letz­ter Stopp auf der Brü­cke den Ver­ur­teil­ten auf dem Weg vom Ge­richts­ge­bäu­de zum na­hen Gal­gen Trost ge­spen­det hat.


Die heutige Brücke, Nach­fol­ge­rin un­ge­zähl­ter Bau­wer­ke seit 1266 wur­de 1881-82 er­baut und zeigt die stei­nern­en Sta­tu­en des hei­li­gen Ans­gar und des Gra­fen Adolf III. zu Schau­en­burg, Stor­marn und Hol­stein. Ans­gar stand für die bi­schöf­li­che Alt­stadt, der Graf für die pros­pe­rie­ren­de Neu­stadt mit dem Ha­fen als Han­dels­zen­trum.


Dit alles is te lezen op de website: Ham­bur­ger Sam­mel­su­rium, met de zoek­term: Trostbrücke en/of Trostbruecke.


Menu – 18/05-22: BeginEinde.


Hieronder volgt de vertaling van de Duitse tekst in het Nederlands.


De reeds in het jaar 1266 ge­noem­de Troost­brug, eens ver­sierd met de ‘troost van het chris­ten­dom’, het kruis­beeld, ver­bond sinds de tijd van Aartsbis­schop S. Ans­char de over­we­gend spi­ri­tu­ele Oude Stad met de door Adolf III, graaf van Schau­en­burg, Stor­marn en Hol­stein de aan het we­reld­ver­keer (han­dels­ver­keer) ge­wij­de Nieu­we Stad, de St. Ni­co­lai­pa­ro­chie. Gren­zend aan het ge­meen­schap­pe­lij­ke Raad­huis en Ge­rechts­ge­bouw, zo­als la­ter Beurs en Bank, dit ‘hei­lig­dom’ van de vrije stad, was hij ge­du­ren­de ve­le ja­ren ook een se­cu­lie­re Troost­brug voor on­ze wan­de­len­de ge­lo­vi­gen. Mo­ge de her­in­ne­ring aan de god­de­lij­ke be­scher­ming en troost in de moei­lij­ke tij­den van Ham­burg’s ver­le­den, ook voor ons en on­ze na­ko­me­lin­gen in de toe­komst le­vend blij­ven.
De Troostburg werd voor het laatst ge­heel nieuw ge­bouwd in 1881.


Tot hier de vertaling van de tekst op het zwarte bord.


Zoals op het bord vermeldt, ver­bond de Troost­brug de door de Ni­ko­lai­fleet ge­schei­den Ham­burg­se Oude en Nieuwe Stad. De naam­ge­ver zou ove­ri­gens, in te­gen­stel­ling met wat het bord ver­meldt, een ze­ke­re Tros­tes, grond­be­zit­ter, zijn ge­weest. Ve­len ver­moe­den dat een laat­ste stop op de brug op weg naar de na­bij ge­le­gen galg, van­uit het ge­rechts­ge­bouw, de ver­oor­deel­den troost ge­bo­den zou heb­ben.


De tegenwoordige brug, op­vol­ger van on­tel­ba­re brug­gen sinds 1266 werd in 1881-82 ge­bouwd en toont de ste­nen beel­den van de hei­li­ge Ans­gar en Graaf Adolf III, van Schau­en­burg, Stor­marn en Hol­stein. Ans­gar ver­beeld­de de bis­schop­pe­lij­ke Oude Stad, de graaf de bloei­en­de Nieu­we Stad met de ha­ven als han­dels­cen­trum.


De vertaling de Duitse tekst is van mijn hand, met eni­ge on­der­steu­ning van Goog­le Trans­la­te Duits-Ne­der­lands, voor spe­ci­fie­ke ter­mi­no­lo­gie.


Menu – 18/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.