Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 14 januari 2020

Jäger und Sammler

Jagers en verzamelaars aan de Eckernförder Baai (7000-6000 voor heden)
[Foto’s, vlnr:] Spitsbodemvat / Vissersplaats aan het strand (Diorama, Kas­teel Got­torf) / Har­poe­nen, rechts: een bijl van een ge­wei, met ge­kras­te te­ke­ning. / Kaart: Eckern­för­de en om­ge­ving
Ongeveer 7.000 jaar geleden woonden de men­sen in Noord-Duits­land als ja­gers en vis­sers hoofd­za­ke­lijk bij de zee, ter­wijl de be­wo­ners ten zui­den van de noord­duit­se vlak­te al en­ke­le hon­der­den ja­ren als boe­ren in ne­der­zet­tin­gen woon­den. In het ar­che­o­lo­gisch ma­te­ri­aal van de­ze ja­gers- en ver­za­me­laars­cul­tuur is in­vloed van de­ze zui­de­lij­ke boe­ren te mer­ken.
In Sleeswijk-Holstein wordt deze cultuur Er­te­bøl­le­cul­tuur ge­noemd naar een vind­plaats in De­ne­mar­ken.
Ook aan de baai van Eckernförde woonden men­sen van de Er­te­bøl­le­cul­tuur di­rect aan de oe­ver als vis­sers, ja­gers en ver­za­me­laars. Om­dat de zee­spie­gel toen­ter­tijd on­ge­veer 4 tot 6 me­ter la­ger was, lig­gen de mees­te van de­ze ne­der­zet­tin­gen van de­ze steen­tijd­be­wo­ners te­gen­woor­dig on­der water.
Bij baggeren werden in de Kranz­fel­der­ha­ven (Ma­ri­ne) en oos­te­lijk van de voor­ma­li­ge Tor­pe­do­oe­fen­plaats (te­gen­woor­dig: WTD 71) twee van zul­ke plaatsen op een diep­te van 4-5 me­ter (ge­deel­te­lijk) on­der­zocht en in de op­ge­haal­de bag­ger van de Oost­zee­bo­dem be­von­den zich ar­te­fac­ten uit de Er­te­bøl­le­cul­tuur, be­staan­de uit ste­nen werk­tui­gen, bij­len van ge­wei­en en bot­ten van die­ren, waar­on­der een bijl, die met een ge­kras­te fi­guur ver­sierd was: de “eer­ste Eckern­för­der”. De­ze kon op on­ge­veer 7.500 voor van­daag ge­da­teerd wor­den.


Jäger und Sammler an der Eckernförder Bucht (7000-6000 vor heute)
[Bilder, vlnr:] Spitzbodengefäß / Fischer­platz am Strand mit Ein­baum (Dio­ra­ma, Schloss Got­torf) / Har­pu­nen, rechts: Ge­wei­axt mit Strich­zeich­nung. / Kar­te: Eckern­för­de und Um­ge­bung.
Vor über 7000 Jahren lebten die Men­schen in Nord­deutsch­land als Jä­ger und Fi­scher haupt­säch­lich am Meer, wäh­rend sich die Be­woh­ner süd­lich der nord­deut­schen Tief­ebe­ne be­reits seit Jahr­hun­der­ten als sess­haf­te Bau­ern nie­der­ge­las­sen hat­ten. Im ar­chäo­lo­gi­schen Fund­gut die­ser Jä­ger- und Samm­ler­kul­tur mach­en sich Ein­flüs­se der süd­liche­ren Bau­ern be­merk­bar.
In Schleswig-Holstein wird diese Kul­tur nach ei­nem Fund­ort in Dä­ne­mark als Er­te­bøl­le-Kul­tur be­zeich­net.
Auch an der Eckernförder Bucht leb­ten Men­schen der Er­te­bøl­le-Kul­tur di­rekt am Ufer als Fi­scher, Jä­ger und Samm­ler. Da der Mee­res­spie­gel der Ost­see zu der Zeit ca. 4-6 m nied­ri­ger war, lie­gen die Sied­lungs­plät­ze die­ser Stein­zeit­leu­te heu­te un­ter Was­ser.
Bei Baggerarbeiten wurden im Kranz­fel­der-Ha­fen (Ma­ri­ne) und Öst­lich der ehe­ma­li­gen Tor­pe­do­ver­suchs­an­stalt (heu­te WTD 71) zwei sol­cher Plät­ze in ei­ner Was­ser­tie­fe von 4-5 m an­ge­schnit­ten, im Aus­hub aus dem Ost­see­grund be­fan­den sich Fun­de der Er­te­bøl­le-Kul­tur, be­ste­hend aus Stein­ge­rä­ten, Ge­weih­ax­ten und Tier­knoch­en, dar­un­ter ei­ne Axt, wel­che mit ei­ner Strich­fi­gur ver­ziert wur­de, dem “er­sten Eckern­för­der”. Sie konn­te auf ca. 7500 vor heu­te da­tiert wer­den.


Achtergrondinformatie
Eckernfoerde: 14 januari 2020.


Menu – 14/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.