Orient Express: Tartoes

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 21 augustus 1994. Ik ben nog in Da­mas­cus, maar neem de bus naar Tar­toes, een bad­plaats aan de Mid­del­land­se Zee.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)


Zondag, 21 augustus 1994

Dag 57 / 72: Tartoes.
Kamal ging hedenochtend rond 5.00 uur weg. Hij leen­de mijn wek­ker. Die staat weer keu­rig op de ta­fel, nu. Ik zag hem niet.
Ik kwam slecht in slaap. (Te veel thee ge­dron­ken, gis­te­ren­avond, waar­schijn­lijk, en daar­na ook nog sek­su­e­le fan­ta­sieën.)
Opstaan rond 7.30 uur.
Douche.
Ontbijt: brood eten.

Hotelafrekening

Hotelrekening: 5x 150 = 750 SL. + thee: 120 = totaal 870 SL.
Ik zeg hen dat ik naar Tadmoer (Palmyra) ga, want ze wil­len graag we­ten waar ik heen ga. (Twee jaar ge­le­den ook al.)
De leuke hoteljongen, met­se­laar, van twee jaar ge­le­den, zag ik dit jaar ook va­ker. Hij keek met gro­te ogen naar me.

Dor landschap

Ik loop naar Baramaki. (Busstation.) Om 9.00 uur ben ik er.
De bus vertrekt om 9.25 uur.
Ik zie veel dor land en enorm veel on­af­ge­bouw­de woon­wij­ken. Dat zag ik ook ten zui­den van Da­mas­cus, toen ik uit Am­man kwam. (Zie: 16 augustus jl.) Hoe noor­de­lij­ker, hoe groe­ner. Hoe wes­te­lij­ker, hoe groe­ner.
Circa 11.40 uur aankomst in Homs. Vertrek, circa 12.10 uur.

Tartoes

Rond 13.30 uur ben ik in Tartoes, maar wij, (drie per­so­nen, toe­ris­ten) we­ten niet waar we moe­ten uit­stap­pen en rij­den mee tot op het eind­punt van de bus, op het strand, ver bui­ten Tar­toes. Daar lo­pen jon­ge­tjes in wij­de zwem­broek­jes, be­hal­ve een­tje en die heeft dan ook een enor­me bult in dat klei­ne broek­je.
De meisjes hebben meer om te laten zien en doen dat al­le­maal ook uit­bun­dig.
We mogen met de bus mee terug de stad in en ne­men een taxi naar het cen­trum. We gaan naar ho­tel Da­vid en ik neem daar een ka­mer voor 400 SL., een twee­per­soons­ka­mer. De een­per­soons­ka­mer kost 350 SL., maar is niet vrij. Prijs in­clu­sief ont­bijt. Ik ben rond 15.00 uur in mijn ka­mer. Voor het eerst tij­dens de­ze va­kan­tie heb ik een ka­mer met ei­gen dou­che en toi­let.
Douchen.
Slapen van circa 15.00 tot 18.00 uur. (Het slaap­te­kort in­ha­len.)
De stad in om te eten: noesf far­roedj: (een hal­ve kip), hoe­moes (hu­mus), sla, coke: 135 SL. Even een ver­gis­sing, want ik dacht dat de kip ook 25 SL. kost­te, maar de ober sprak niet zo dui­de­lijk En­gels. Die hal­ve kip kost­te 75 SL.

Ronde borsten en stront

Ik slenter de hele boule­vard af. Meis­jes lo­pen over de bou­le­vard, vrij­wel al­le­maal met gro­te bor­sten, waar­van ze graag wil­len dat men hen ziet en voor­al die bor­sten ziet. Hoofd­doek of geen hoofd­doek, de bor­sten stek­en naar vo­ren.
Ik dronk er sinaassap.
De boulevard is niets bij­zon­ders, veel af­val op het strand en over­al stinkt het naar stront. “Het mooie strand.”, zeg­gen de Sy­riërs. Wij, wes­ter­lin­gen, zijn ken­ne­lijk zeer ver­wend. (Door de stad rijdt een jeep die alles in een dikke rook zet: ‘Tegen de muggen’, denk ik.)
Kamer: 21.00 uur.
Douche.
Bed rond 22.15 uur. Het is vol­le maan. Ik keek bui­ten naar het (snel­le) op­ko­men er­van.


Menu – 21/08: BeginEinde.


Google Maps
SyriëDamascusHomsTartoes.


Wikipedia
SyriëDamascusTartoesTadmoer-Palmyra.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 21/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 21/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.